Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

Thông báo: V/v Danh sách các phòng thi - kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Phòng Quản lý đào tạo thông báo danh sách các phòng thi - kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019:

1. Môn Tiếng Anh:

- Phòng 402 (xem tại đây)

- Phòng 403 (xem tại đây)

- Phòng 405 (xem tại đây)

2. Môn Kinh tế học:

- Phòng 402 (xem tại đây)

- Phòng 403 (xem tại đây)

- Phòng 405 (xem tại đây)

3. Môn Lý thuyết Tài chính tiền tệ:
 

4. Môn Những vấn đề cơ bản về chính sách công

- Phòng 403 (xem tại đây)

- Phòng 405 (xem tại đây)

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (84-4)3747 3186; Fax: (84-4)3747 5217

Email: phucbd@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn