Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

THÔNG BÁO: V/v điểm trúng tuyển đợt 1 và chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đại học năm 2018 (kèm theo đề án xét tuyển bổ sung đợt 1)
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 74 /TB-HVCSPT
Hà Nội, ngày  05  tháng 8 năm 2018
           
THÔNG BÁO
V/v điểm trúng tuyển đợt 1 và chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đại học năm 2018 

Học viện Chính sách và Phát triển thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 và chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đại học năm 2018 như sau:

A/ ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 NĂM 2018
 
STT
Mã ngành
Tên ngành
Xét tuyển kết hợp
Xét tuyển theo tổ hợp
1
7310101
Kinh tế
19,0
17,0
2
7310106
Kinh tế quốc tế
19,0
18,0
3
7340101
Quản trị kinh doanh
19,0
17,0
4
7310205
Quản lý nhà nước
19,0
17,0
5
7340201
Tài chính - Ngân hàng
19,0
17,5
 
- Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 (Danh sách kèm theo)
- Các thí sinh trúng tuyển đợt 1 cần nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia và nhận giấy báo nhập học, thời gian từ 8 giờ 00 ngày 06/08/2018 đến 17 giờ 00 ngày 12/08/2018 theo 1 trong 2 phương thức sau:
(a) Nộp trực tiếp cho Hội đồng tuyển sinh của Học viện Chính sách và Phát triển theo địa chỉ:
Tầng 5, Phòng 502, Học viện Chính sách và Phát triển.
Tòa nhà Bộ Kế hoạch & Đầu tư.
Ngõ 7, Phố Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 024.37957368/ 024.37473186
 (b) Nộp qua đường bưu điện theo hình thức thư bảo đảm, chuyển phát nhanh theo địa chỉ:
Phòng Quản lý đào tạo, Tầng 6, Phòng 601,
Học viện Chính sách và Phát triển
Tòa nhà Bộ Kế hoạch & Đầu tư
Ngõ 7, Phố Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.37957368/ 024.7473186
 
B/ CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG
 
Mã ngành
Ngành học
Tổ hợp 03 môn
xét tuyển
Điểm xét tuyển
Chỉ tiêu
7310101
Kinh tế
1/ Toán, Vật Lý, Hóa học
2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
3/ Toán ,Ngữ Văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Vật lý, Ngữ Văn
>=17,0
40
7310205
Quản lý nhà nước
1/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
2/ Toán, Vật lý, Ngữ Văn
3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Hóa học, Ngữ văn
>=17,0
40
 
Ghi chú: Riêng ngành Quản lý Nhà nước, xét tuyển theo hồ sơ các thí sinh có 3 môn/bài thi THPTQG năm 2018, trong đó có bài thi môn Toán và 02 môn/bài thi bất kỳ đạt 17,0 điểm trở lên
 
Thí sinh chọn một trong các phương thức sau để đăng ký xét tuyển và nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia (bản chính):
            (a) Nộp trực tiếp cho Hội đồng tuyển sinh của Học viện Chính sách và Phát triển theo địa chỉ:
Tầng 5, Phòng 502, Học viện Chính sách và Phát triển.
Tòa nhà Bộ Kế hoạch & Đầu tư.
Ngõ 7, Phố Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 024.37957368/ 024.37473186
(b) Nộp qua đường bưu điện theo hình thức thư bảo đảm, chuyển phát nhanh theo địa chỉ:
Học viện Chính sách và Phát triển
Tòa nhà Bộ Kế hoạch & Đầu tư
Ngõ 7, Phố Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.37957368/ 024.7473186
Thời gian đăng ký và nộp giấy chứng nhận kết quả: Từ 8 giờ 00 ngày 6/8/2018 đến 17 giờ 00 ngày 10/8/2018.
 
C/ THỜI GIAN NHẬP HỌC
 - Học viện tổ chức nhập học từ: Thứ hai, ngày 13/8/2018.
- Trường hợp thí sinh chưa nhận được giấy báo nhập học, thí sinh cần chuẩn bị các giấy tờ cần thiết theo hướng dẫn (cập nhật trên website Học viện), thí sinh thiếu giấy tờ vẫn đến nhập học theo đúng lịch đã thông báo và sẽ bổ sung hồ sơ trước ngày 30/8/2018.
Những thí sinh đã đạt điểm trúng tuyển vào Học viện được đăng ký xét tuyển chương trình chất lượng cao (Ngành Kinh tế quốc tế và Ngành Tài chính – Ngân hàng) theo quy định của Học viện. Thí sinh xem thông tin chi tiết về tuyển sinh chương trình chất lượng cao tại website của Học viện: http://khoaquocte.apd.edu.vn/.
 
            Học viện Chính sách và Phát triển trân trọng thông báo.
 
Nơi nhận:                                                                       TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
- Thành viên HĐTS;                                                                         CHỦ TỊCH                                      
- Website Học viện;                                      
- Lưu: TC-HC, P.QLĐT .                                                                        (Đã ký)
                                                                                         

 

                                                                                              PGS, TS. Đào Văn Hùng

 

Đề án xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2018

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (84-4)3747 3186; Fax: (84-4)3747 5217

Email: phucbd@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn