Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

Thông báo: V/v Điều chỉnh đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 (cập nhật ngày 12.7.2018)

Đề án tuyển sinh đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo (xem tại đây)

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (84-4)3747 3186; Fax: (84-4)3747 5217

Email: phucbd@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn