Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

THÔNG BÁO: V/v xét tuyển vào hệ đại học chính quy năm 2018
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 63/TB-HVCSPT
Hà Nội, ngày   12   tháng  7  năm 2018
 
 THÔNG BÁO
V/v xét tuyển vào hệ đại học chính quy năm 2018
 
 Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017;
Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018 sửa đổi tên và bổ sung, sửa đổi một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Công văn số 899/BGDĐT- GDĐH ngày 09/03/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018;
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo xét tuyển vào hệ đại học chính quy năm 2018 theo 02 phương thức xét tuyển như sau:
1. Phương thức xét tuyển kết hợp
1.1. Đối tượng: 
- Thí sinh có tổng điểm xét tuyển (bao gồm điểm ưu tiên) của 3 môn thi gồm Toán và 02 môn bất kỳ của kỳ thi THPTQG năm 2018 đạt từ 19,0 điểm trở lên.
- Thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày xét tuyển) đạt IELTS 5.0 trở lên hoặc tương đương và có tổng điểm thi của môn Toán và 01 môn bất kỳ (trừ môn Tiếng Anh) của kỳ thi THPTQG năm 2018 đạt từ 12,0 điểm trở lên.
1.2. Chỉ tiêu:Chỉ tiêu xét tuyển chiếm 20% tổng chỉ tiêu các ngành toàn Học viện, tổng số: 130 chỉ tiêu
1.3. Hồ sơ bao gồm:
- Phiếu đăng ký xét tuyển kết hợp (Theo mẫu)
- Bản sao hợp lệ: Chứng chỉ Tiếng Anh,
- chứng nhận ưu tiên khu vực, đối tượng.
1.4. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày Từ 8 giờ 00 ngày 13/7/2018 đến 17 giờ 00 ngày 19/7/2018 (Bao gồm cả ngày Thứ 7 & Chủ nhật).
Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện theo hình thức thư bảo đảm, chuyển phát nhanh theo địa chỉ:
Học viện Chính sách và Phát triển
Tòa nhà Bộ Kế hoạch & Đầu tư
Ngõ 7 (8B cũ), Phố Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.37957368/ 024.37473186
1.5. Thời gian thông báo kết quả trúng tuyển và xác nhận nhập học
Kết quả trúng tuyển được thông báo trước 17h00, ngày 20/7/2018 tại mục Tuyển sinh, Cổng thông tin điện tử của Học viện theo địa chỉ: http://www.apd.edu.vn.
Thí sinh nộp Giấy chứng nhận kết quả thi bản gốc và nhận giấy Báo trúng tuyển trực tiếp tại Học viện: Từ ngày 21-23/7/2018
2. Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018
2.1. Điều kiện
- Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc tốt nghiệp trung cấp (trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề), gọi chung là tốt nghiệp trung học;
- Tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2018;
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;
- Không bị vi phạm pháp luật, không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
 
2.2. Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng)
 
STT
Ngành
Mã ngành
Tổ hợp xét tuyển
Chỉ tiêu
Mức điểm nhận hồ sơ
1
Kinh tế
7310101
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lý, Ngữ Văn
240
16,0
2
Kinh tế quốc tế
7310106
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
140
16,0
3
Quản trị kinh doanh
7340101
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lý, Ngữ Văn
100
16,0
4
Quản lý nhà nước
7310205
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Ngữ Văn
50
16,0
5
Tài chính - Ngân hàng
7340201
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
120
16,0
 
2.3. Nguyên tắc xét tuyển: Học viện xét tuyển vào đại học hệ chính quy đợt 1 theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:
-  Điểm xét tuyển của thí sinh là tổng điểm của các điểm thành phần như sau:
+ Tổng điểm 3 môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển;
+ Điểm ưu tiên xét tuyển (điểm ưu tiên khu vực, đối tượng nếu có theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
+ Điểm ưu tiên xét tuyển (nếu có).
- Các nguyện vọng của thí sinh có giá trị xét tuyển như nhau. Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng trước thì không được xét tiếp nguyện vọng sau.
- Điểm trúng tuyển xác định theo từng ngành; không phân biệt theo tổ hợp môn xét tuyển.
Căn cứ xác định điểm trúng tuyển:
+ Chỉ tiêu tuyển sinh vào từng ngành;
+ Điểm xét tuyển của thí sinh (đã tính điểm ưu tiên);
+ Nguyện vọng đăng ký của thí sinh.
3. Xét tuyển nguyện vọng bổ sung
Sau khi có kết quả xét tuyển kết hợp, xét tuyển đợt 1 nếu còn chỉ tiêu, Học viện sẽ thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào ngành còn chỉ tiêu từ ngày 6/8/2018.
4. Tuyển sinh các chương trình chất lượng cao
Sau khi nhập học, Học viện tuyển sinh các chương trình chất lượng cao theo quy định, gồm các chuyên ngành
+ Chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại thuộc ngành Kinh tế quốc tế;
                              Chuyên ngành Tài chính thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng
+ Số lượng tuyển sinh: 60 sinh viên/chuyên ngành
Học viện Chính sách và Phát triển trân trọng thông báo./.
 
Nơi nhận:
-Thành viên HĐTS (để b/c);
- Các đơn vị thuộc Học viện;
- Bộ phận website;
- Lưu: QLĐT, TCHC.
GIÁM ĐỐC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
 
 
(đã ký)
 
 
PGS.TS Đào Văn Hùng
 

 

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (84-4)3747 3186; Fax: (84-4)3747 5217

Email: phucbd@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn