Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

THÔNG BÁO V/v điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
              
Số:  61/TB-HVCSPT
       
Hà Nội, ngày  11 tháng 8 năm 2017
 
THÔNG BÁO
V/v điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung
 
Căn cứ vào thông báo số 51/TB-HVCSPT của Giám đốc Học viện về việc thông báo điểm trúng tuyển đợt 1 và chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đại học năm 2017; Căn cứ vào kế hoạch năm học 2017 - 2018.
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung, cụ thể:
Thời gian đăng ký và nộp giấy chứng nhận kết quả: Từ 8 giờ 00 ngày 13/8/2017 đến 17 giờ 00 ngày 15/8/2017 (Bao gồm cả ngày Thứ 7 & Chủ nhật).
Thí sinh chọn một trong các phương thức sau để đăng ký xét tuyển và nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia (bản chính):
(a) Đăng ký trực tiếp và nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia cho Hội đồng tuyển sinh của Học viện Chính sách và Phát triển theo địa chỉ:
Học viện Chính sách và Phát triển.
Tòa nhà Bộ Kế hoạch & Đầu tư.
Ngõ 7 (8B cũ), Phố Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 024.37957368/ 024.37473186
(b) Đăng ký trực tuyến và nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia qua đường bưu điện theo hình thức thư bảo đảm, chuyển phát nhanh theo địa chỉ:
Phòng Quản lý đào tạo, Tầng 6, Phòng 601,
Học viện Chính sách và Phát triển
Tòa nhà Bộ Kế hoạch & Đầu tư
Ngõ 7 (8B cũ), Phố Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.37957368/ 024.37473186
          Học viện Chính sách và Phát triển trân trọng thông báo!
 
 

Nơi nhận:

- Thành viên HĐTS (để b/c);

- Các đơn vị thuộc Học viện;

- Bộ phận website;

- Lưu: P.QLĐT, TCHC.

GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

 

  

PGS.TS Đào Văn Hùng

 

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (84-4)3747 3186; Fax: (84-4)3747 5217

Email: phucbd@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn