Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

Thông báo: V/v Danh sách trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2017

 Học viện Chính sách và Phát triển thông báo danh sách trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2017 (xem tại đây)

Thí sinh tra cứu danh sách trúng tuyển tại website: http://kqtsmb.hust.edu.vn/

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (84-4)3747 3186; Fax: (84-4)3747 5217

Email: phucbd@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn