Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

THÔNG BÁO V/v điểm trúng tuyển đợt 1 và chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đại học năm 2017

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

 CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số  51/TB-HVCSPT

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2017

           
  
THÔNG BÁO
V/v điểm trúng tuyển đợt 1 và chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đại học năm 2017 

Học viện Chính sách và Phát triển thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 và chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đại học năm 2017 như sau:
A/ ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 NĂM 2017
 
STT
Mã ngành
Tên ngành
Điểm trúng tuyển
1
D310101
Kinh tế
19,0
2
D340201
Tài chính – Ngân hàng
19,0
3
D340205
Quản lý nhà nước
19,0
4
D340101
Quản trị kinh doanh
19,0
5
D340106
Kinh tế quốc tế
19,0
 
 Các thí sinh trúng tuyển đợt 1 cần nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia về Học viện Chính sách và Phát triển theo 1 trong 2 phương thức sau:
          (a) Nộp trực tiếp cho Hội đồng tuyển sinh của Học viện Chính sách và Phát triển theo địa chỉ:
Tầng 5, Phòng 502, Học viện Chính sách và Phát triển.
Tòa nhà Bộ Kế hoạch & Đầu tư.
Ngõ 7 (8B cũ), Phố Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 024.37957368/ 024.37473186
(b) Nộp qua đường bưu điện theo hình thức thư bảo đảm, chuyển phát nhanh theo địa chỉ:
Phòng Quản lý đào tạo, Tầng 6, Phòng 601,
Học viện Chính sách và Phát triển
Tòa nhà Bộ Kế hoạch & Đầu tư
Ngõ 7 (8B cũ), Phố Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.37957368/ 024.7473186
Thời gian: Từ 8 giờ 00 ngày 01/08/2017 đến 17 giờ 00 ngày 07/08/2017.
 
 B/ CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG
Ngành học
Mã ngành
Tổ hợp 03 môn
xét tuyển
Điểm xét tuyển
Chỉ tiêu
 
Kinh tế
 
D310101
1/ Toán, Vật Lý, Hóa học
2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Vật Lý, Ngữ Văn
>=19,0
50
Kinh tế quốc tế
D310106
1/ Toán, Vật Lý, Hóa học
2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Hóa học, Tiếng Anh
>=19,0
40
Quản trị kinh doanh
D340101
1/ Toán, Vật Lý, Hóa học
2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Vật Lý, Ngữ Văn
>=19,0
30
 
Quản lý nhà nước
 
D310205
1/ Toán, Vật Lý, Hóa học
2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Hóa học, Ngữ văn
>=19,0
40
Tài chính –
Ngân hàng
D340201
1/ Toán, Vật Lý, Hóa học
2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Hóa học, Tiếng Anh
>=19,0
40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thí sinh chọn một trong các phương thức sau để đăng ký xét tuyển và nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia (bản chính):
          (a) Đăng ký trực tiếp và nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia cho Hội đồng tuyển sinh của Học viện Chính sách và Phát triển theo địa chỉ:
Tầng 5, Phòng 502, Học viện Chính sách và Phát triển.
Tòa nhà Bộ Kế hoạch & Đầu tư.
Ngõ 7 (8B cũ), Phố Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 024.37957368/ 024.37473186
(b) Đăng ký trực tuyến và nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia qua đường bưu điện theo hình thức thư bảo đảm, chuyển phát nhanh theo địa chỉ:
Phòng Quản lý đào tạo, Tầng 6, Phòng 601,
Học viện Chính sách và Phát triển
Tòa nhà Bộ Kế hoạch & Đầu tư
Ngõ 7 (8B cũ), Phố Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.37957368/ 024.37473186
         
Thời gian đăng ký và nộp giấy chứng nhận kết quả: Từ 8 giờ 00 ngày 13/8/2017 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2017 (Bao gồm cả ngày Thứ 7 & Chủ nhật).
          Học viện Chính sách và Phát triển trân trọng thông báo!
 

Nơi nhận:

- Thành viên HĐTS;

- Website Học viện;

- Lưu: TC-HC, P.QLĐT.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

PGS, TS. Đào Văn Hùng

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (84-4)3747 3186; Fax: (84-4)3747 5217

Email: phucbd@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn