Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 của Học viện Chính sách và Phát triển

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
                        THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017
 
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN – BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Mã: HCP
 
Mã ngành
Chỉ tiêu
Môn xét tuyển
 
Ngành/Chuyên ngành học
 
550
 
1.Kinh tế: Gồm 03 chuyên ngành
-  Đầu tư
- Kế hoạch phát triển
-  Đấu thầu
52310101
 200
1/ Toán, Vật Lý, Hóa học
2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Vật Lý, Ngữ Văn
2.Kinh tế quốc tế
- Chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại
52310106
 
 
150
1/ Toán, Vật Lý, Hóa học
2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Hóa học, Tiếng Anh
3.Quản trị kinh doanh
- Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp
52340101
 
 
50
1/ Toán, Vật Lý, Hóa học
2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Vật Lý, Ngữ Văn
4.Quản lý nhà nước
- Chuyên ngành: Quản lý công
52310205
 
 
50
1/ Toán, Vật Lý, Hóa học
2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Hóa học, Ngữ văn
5.Tài chính – Ngân hàng
- Chuyên ngành: Tài chính
- Chuyên ngành: Ngân hàng
52340201
 100
1/ Toán, Vật Lý, Hóa học
2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Hóa học, Tiếng Anh
6.Chương trình Chất lượng cao
- Chuyên ngành: Tài chính
- Chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại
 
52340201
52310106
 
Thí sinh trúng tuyển vảo bất cứ ngành nào của Học viện có thể nộp đơn xét tuyển chương trình Chất lượng cao.
Thông tin xét tuyển sẽ được thông báo khi thí sinh làm thủ tục nhập học.
Tham khảo thông tin tại:
http://khoaquocte.apd.edu.vn/
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GHI CHÚ:
 
1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
 
2. Phương thức  tuyển sinh:
 
+ Học viện sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia  2017 để xét tuyển;
 
+ Thí sinh đăng ký môn xét tuyển theo 1 trong các tổ hợp xét tuyển.

 3. Phương thức xét tuyển:

+ Học viện xét tuyển đối với từng ngành theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp, sử dụng môn Toán làm tiêu chí phụ trong trường hợp có nhiều thí sinh cùng mức điểm xét tuyển.
 
+ Kết thúc xét tuyển đợt 1 nếu còn chỉ tiêu, Học viện xét tuyển tiếp đợt bổ sung theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
4. Học phí: Theo quy định của nhà nước đối với trường công lập.
 
5. Tuyển sinh vào chương trình chất lượng cao : Các chương trình chất lượng cao (CLC) tuyển chọn thí sinh đã trúng tuyển vào Học viện sau khi nhập học:
 
+ Ngành tuyển sinh : Kinh tế quốc tế và Tài chính – Ngân hàng;
 
+ Số lượng tuyển sinh : 60 sinh viên/Ngành;
 
Thông tin chi tiết tham khảo tại địa chỉ: :http://www.apd.edu.vn;
 
Xem file thông tin tuyển sinh tại đây
 

 

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (84-4)3747 3186; Fax: (84-4)3747 5217

Email: phucbd@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn