Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO KHOÁ 8, NĂM 2017
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 10/TB-HVCSPT
Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2017
 
 
 
 
 
 
THÔNG BÁO
TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO KHOÁ 8, NĂM 2017
 
I. GIỚI THIỆU CHUNG
1. Cơ sở pháp lý:
- Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/07/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học;
- Căn cứ quyết định thành lập số 741/QĐ-HVCSPT ngày 7/12/2015 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc thành lập Khoa Đào tạo Quốc tế,
2. Mục tiêu tuyển sinh chương trình chất lượng cao:
Chương trình đào tạo chất lượng cao của Khoa Đào tạo Quốc tế tại Học viện Chính sách và Phát triển là chương trình đào tạo nhằm cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và phù hợp với tiến trình hội nhập quốc tế. Đây là chương trình sẽ tạo cơ hội cao nhất cho sinh viên sau khi ra trường tìm được việc làm và đáp ứng tốt nhất yêu cầu thực tiễn của nhà tuyển dụng. Hiên tại, chương trình chất lượng cao gồm hai chuyên ngành:
- Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại thuộc ngành Kinh tế Quốc tế;
- Chuyên ngành Tài chính thuộc ngành Tài chính Ngân hàng.
  Mục tiêu tuyển sinh của chương trình chất lượng cao là lựa chọn những sinh viên trúng tuyển vào hệ chính quy Học viện Chính sách và Phát triển năm 2017, có nguyện vọng và đủ điều kiện để học tập theo Chương trình chất lượng cao.
 
 
1. Phương thức và quy trình xét tuyển:
Học viện xét tuyển dựa trên nguyện vọng của các sinh viên đã trúng tuyển trong kỳ thi đại học hệ chính quy của Học viện.
Phương thức và quy trình xét tuyển sẽ được thông báo đến các sinh viên trúng tuyển vào Học viện Chính sách và Phát triển tại ngày sinh viên làm thủ tục nhập học.
 
2. Chuyên ngành, số lượng và đối tượng dự tuyển
 
Chuyên ngành:
Kinh tế đối ngoại, Ngành Kinh tế quốc tế
Tài chính, Ngành Tài chính - Ngân hàng
Số lượng tuyển sinh:
Tổng số lượng tuyển sinh của hai chuyên ngành là 120
Thời gian đào tạo:
4 năm (gồm các kỳ học hè và thời gian bồi dưỡng tăng cường Tiếng Anh)
Đối tượng tham gia dự tuyển :
Tất cả các sinh viên trúng tuyển vào hệ chính quy Học viện Chính sách và Phát triển qua kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Lệ phí tham gia dự tuyển:
Theo quy định của Học viện Chính sách và Phát triển
Học phí năm học 2017 - 2018:
Theo quy định của Học viện Chính sách và Phát triển
 
Nơi nhận:
- Ban giám đốc;
- Lưu TC-HC, ĐTQT.
GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
PGS.TS Đào Văn Hùng
 
 
 
 
 
 
 
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ
Khoa Đào tạo Quốc tế
Địa chỉ: Phòng 602, Tòa Nhà Kế hoạch và Đầu tư, 8B Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, HN
Điện thoại: 04 632 97963
Di động: 094 985 0758 (cô Thương) – 097 926 7760 (Cô My)
                 http://apd.edu.vn/khoa-dao-tao-quoc-te

 

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (84-4)3747 3186; Fax: (84-4)3747 5217

Email: phucbd@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn