Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

Thông báo xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2016

THÔNG BÁO
V/v xét tuyển vào đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2016

- Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành theo thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2016 và sửa đổi bổ sung theo thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ công văn số 981/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 15/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2016;
- Căn cứ công văn số 3502/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố kết quả thi và điều chỉnh lịch xét tuyển Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2016 (file đính kèm)

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (84-4)3747 3186; Fax: (84-4)3747 5217

Email: phucbd@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn