Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

THÔNG BÁO: V/v Xét tuyển kết hợp theo hồ sơ dự tuyển
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số  63/TB-HVCSPT
Hà Nội, ngày  12  tháng  7  năm 2019
 
THÔNG BÁO
V/v xét tuyển kết hợp theo hồ sơ dự tuyển
 
Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019;
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo xét tuyển kết hợp theo hồ sơ dự tuyển cụ thể như sau:
1. Đối tượng xét tuyển theo hồ sơ: 
- Thí sinh có tổng điểm thi THPT quốc gia năm 2019 của môn Toán và 02 môn bất kỳ đạt từ 18,0 điểm trở lên (gồm cả điểm ưu tiên).
- Thí sinh có Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày xét tuyển) đạt IELTS 4.5 trở lên (hoặc tương đương) và có tổng điểm thi THPT quốc gia năm 2019 của môn Toán và 01 môn bất kỳ (trừ môn Tiếng Anh) đạt từ 12,0 điểm trở lên (gồm cả điểm ưu tiên).
 
2. Chỉ tiêu xét theo hồ sơ
 
STT
Ngành
Mã ngành
Tổ hợp xét tuyển
Chỉ tiêu
1
Kinh tế
7310101
1/ Toán, Vật Lý, Hóa học
2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Vật Lý, Ngữ Văn
 
240
2
Kinh tế phát triển
7310105
1/ Toán, Vật Lý, Hóa học
2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Hóa học, Ngữ văn
100
3
Kinh tế quốc tế
 
7310106
1/ Toán, Vật Lý, Hóa học
2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Hóa học, Tiếng Anh
140
4
Quản lý Nhà nước
7310205
1/ Toán, Vật Lý, Hóa học
2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Hóa học, Ngữ văn
50
5
Quản trị kinh doanh
 
7340101
1/ Toán, Vật Lý, Hóa học
2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Vật Lý, Ngữ Văn
100
6
Tài chính – Ngân hàng
 
7340201
1/ Toán, Vật Lý, Hóa học
2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Hóa học, Tiếng Anh
 
120
7
Luật Kinh tế
7380107
1/ Toán, Vật lý, Hóa học
2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Lịch sử, tiếng Anh
100
 
3. Hồ sơ bao gồm:
- Phiếu đăng ký xét tuyển kết hợp (theo Mẫu)
- Phòng bì dán tem ghi rõ điện thoại và địa chỉ liên hệ
4. Thời gian nhận hồ sơ: Từ 08 giờ 00 ngày 15/7/2019 đến 17 giờ 00 ngày 21/07/2019 (Bao gồm cả ngày Thứ 7 & Chủ nhật).
Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện theo hình thức thư bảo đảm, chuyển phát nhanh theo địa chỉ:
Phòng Quản lý đào tạo, Tầng 6, Phòng 601,
Học viện Chính sách và Phát triển
Tòa nhà Bộ Kế hoạch & Đầu tư
Ngõ 7 (8B cũ), Phố Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.37957368/ 024.37473186
5. Thời gian thông báo kết quả trúng tuyển
Kết quả trúng tuyển được thông báo trước 20h00, ngày 21/7/2019 tại mục Tuyển sinh, Cổng thông tin điện tử của Học viện theo địa chỉ: http://www.apd.edu.vn. Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trước 17h00 ngày 23/07/2019.
          Học viện Chính sách và Phát triển trân trọng thông báo!
 
Nơi nhận:
- Thành viên HĐTS;
- Website Học viện;
- Lưu: TC-HC, P.QLĐT.
TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
 
PGS,TS. Đào Văn Hùng
 

 

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (84-4)3747 3186; Fax: (84-4)3747 5217

Email: phucbd@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn