Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 - Chương trình Chất lượng cao

 Xem Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 - Chương trình Chất lượng cao (tại đây)

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Lô D25, 8B, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (84-4)3747 3186; Fax: (84-4)3747 5217

Email: phucbd@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn