Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018

Xem  thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 tại đây

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (84-4)3747 3186; Fax: (84-4)3747 5217

Email: phucbd@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn