Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

Giới thiệu Chuyên ngành đào tạo Quản lý đấu thầu

 THÔNG TIN GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ

KHOA QUẢN LÝ ĐẤU THẦU

Khoa Quàn lý đấu thầu: QĐ thành lập số 07/QĐ-HVCS$PT ngày 13/1/2014

Trưởng khoa danh dự:

Ông Lê Văn Tăng (Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Đấu thầu)

Phó khoa: ThS. Nguyễn Thế Vinh

Số điện thoại khoa: 04.37957352

I. Giới thiệu chung
Khoa Quản lý đấu thầu được thành lập trên Quyết định số 07/QĐ-HVCSPT ngày 13/1/2014 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển nhằm đào tạo bậc cử nhân chuyên ngành Quản lý đấu thầu nhằm cụ thể hóa Quyết định 1924/QĐ-BKHĐT ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt chiến lược tăng cường năng lực và chuyên nghiệp hóa hoạt động đấu thầu (đào tạo đấu thầu mua sắm công quốc gia) giai đoạn 2014-2017 tầm nhìn 2025
Khoa Quản lý đấu thầu có nhiệm vụ xây dựng một chương trình đào tạo đấu thầu quốc gia, một nhiệm vụ quan trọng và cần thiết song cũng rất khó khăn, phức tạp. Luật đấu thầu dựa trên những nguyên tắc cạnh tranh công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế đồng thời quy định các trình tự, thủ tục, quy trình nghiệp vụ rõ ràng, minh bạch để thực hiện đấu thầu nhưng bản thân các điều luật không thể mặc nhiên tự thân đi vào đời sống. Thực tiễn và theo Luật Đấu thầu, hoạt động của các chuyên gia đấu thầu cần phải được coi như một ngành nghề. Ngoài ra nhiều cán bộ, công chức có vai trò thiết yếu trong việc thi hành luật nên phải được trang bị kỹ năng, năng lực và bổn phận để thực hiện nhiệm vụ đó.

II. Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo mang nội dung đa ngành sẽ tập trung vào các nội dung chính về pháp lý thể chế, quản lý và kinh tế trong công tác quản lý hoạt động đấu thầu. Chương trình sẽ góp phần giải quyết tình trạng thiếu nhân sự chuyên nghiệp trong đấu thầu ở Việt Nam và trang bị cho sinh viên, học viên những kiến thức chắc chắn về các nguyên tắc trong đấu thầu để có thể đóng góp đáng kể vào hiệu quản hoạt động của tổ chức cũng như xã hội.

Phương pháp đào tạo thông qua các công nghệ hiện đại, trực tuyến. Các nhà tài trợ (Ngân hàng thế giới, Ngân hàng phát triển Châu Á, USAID…) sẽ tập trung trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ cho Học viện Chính sách và Phát triển đồng thời đào tạo đội ngũ giảng viên có trình độ cho Học viện.

III. Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý đấu thầu có thể làm việc tại:

- Các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương;

- Các tổ chức quốc tế;

- Các doanh nghiệp, tổ chức xã hội…

IV. Các môn học cơ bản

Ngoài các môn học theo Chương trình khung của Khối ngành kinh tế, sinh viên chuyên ngành Quản lý đấu thầu còn được trang bị các kiến thức chuyên ngành bao gồm:

(1) Hệ thống pháp luật về đấu thầu

(2) Các mô hình tổ chức mua sắm công và kết nối với quản trị chi tiêu công

(3) Kinh tế học của Quản trị đấu thầu, lý thuyết trò chơi và đấu giá ngược

(4) Tài chính doanh nghiệp

(5) Thủ tục đấu thầu, chu kỳ dự án và quản trị rủi ro

(6) Những vấn đề về tài sản/bất động sản liên quan đến mua sắm công

(7) Mua sắm công trong lĩnh vực Y tế

(8) Quản trị đấu thầu của Hợp đồng cung cấp (Supply Contract)

(9) Đấu thầu hàng hóa

(10) Quản lý nhà nước về đấu thầu

(11) Đấu thầu lĩnh vực tư vấn

(12) Đấu thầu trong lĩnh vực công ích và quốc phòng

(13) Các tình huống trong đấu thầu

(14) Luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp

(15) Cung cấp chuỗi quản trị: hậu cần, chính sách bảo hiểm và các điều khoản giao dịch

(16) Nền tảng pháp luật và kinh tế học của hình thức đối tác công tư

(17) Đấu thầu bền vững: kinh tế, xã hội và môi trường

(18) Quản trị Hợp đồng nâng cao

(19) Thủ thuật và tham ô trong mua sắm công

(20) Kiểm toán hoạt động đấu thầu

(21) Đấu thầu điện tử

V. Liên hệ:

Học viện Chính sách và Phát triển - Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư -  7 - Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội.

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Lô D25, 8B, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (84-4)3747 3186; Fax: (84-4)3747 5217

Email: phucbd@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn