Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

Giới thiệu Khoa Kinh tế quốc tế
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-HVCS&PT ngày 08/01/2010
của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển)
Trưởng khoa: TS. Bùi Thúy Vân
Số điện thoại phòng: 024 39965458


1. GIỚI THIỆU CHUNG 
Năm 2010, Khoa Kinh tế quốc tế được thành lập theo quyết định của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển, với tên gọi Khoa Kinh tế Đối ngoại. Năm 2018, Khoa được đổi tên thành Khoa Kinh tế quốc tế.  Khoa Kinh tế quốc tế được giao nhiệm vụ triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo ngành Kinh tế quốc tế gồm hai chuyên ngành là chuyên ngành Kinh tế đối ngoại và chuyên ngành Thương mại quốc tế và logistic.  
 
2. MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN
Chương trình đào tạo tại Học viện Chính sách và Phát triển nói chung, khoa Kinh tế quốc tế nói riêng luôn gắn với thực tiễn đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng. Hơn nữa, với đội ngũ giảng viên có nhiều kinh nghiệm thực tiễn làm việc tại các cơ quan Chính phủ như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổ chức phi Chính Phủ, doanh nghiệp. Do đó, các bài giảng cũng cập nhật các chính sách về kinh tế vĩ mô, kinh tế quốc tế và thực tiễn hoạt động tại các doanh nghiệp, đồng thời Khoa kinh tế đối ngoại luôn tổ chức cho các bạn các chuyến thăm quan tại doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, cơ quan nhà nước như Sở kế hoạch & Đầu tư, Sở Công thương, Ban quản lý các KCN, Cảng biển & Logistic tại các địa phương sẽ giúp sinh viên tự tin tìm việc sau khi tốt nghiệp. Ngoài ra, Học viện Chính sách và phát triển cũng là ngôi trường có một môi trường học tập, thân thiện, năng động, không chỉ giúp sinh viên vững vàng về tri thức, ngoại ngữ mà còn hoàn thiện về kỹ năng mềm như kỹ năng tổ chức, thuyết trình, làm việc nhóm, phát huy sự sáng tạo. Tại Học viện cũng có những điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, cơ hội học tập trong một môi trường thoải mái, công bằng, luôn đánh giá cao và khen thưởng xứng đáng cho sinh viên có thành tích tốt.
Các bạn sinh viên mới sẽ nhận được sự  hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị sinh viên các khóa trước, được kết nối, chia sẻ từ chỗ ở, kinh nghiệm học tập, thi cử.v.v  và  được sống trong ‘gia đình khoa Kinh tế đối ngoại’ gần gũi và đầm ấm.
 
4. KẾT QUẢ ĐÀO TẠO CỦA KHOA
 
Đến nay, Khoa kinh tế quốc tế đã có 5 khóa ra trường với gần 500 sinh viên ra trường. Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc sau khi ra trường sau một năm tốt nghiệp đạt trên 80%, số sinh viên làm đúng chuyên ngành đạt gần 70%.
Một số đơn vị và công ty tiêu biểu: Bộ Tài Chính, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch & Đầu tư các tỉnh, Công ty Panasonic Việt Nam, Công ty Samsung Việt Nam, Công ty UPS Việt Nam, Công ty Cổ phần Đá Thạch Anh Cao cấp (VCS), Bất động sản Vinhomes…
 
5.   CÁN BỘ GIẢNG VIÊN
5.1.  Cán bộ giảng viên cơ hữu


5.2.  Giảng viên thỉnh giảng và hợp tác đào tạo


5.3. Các chuyên gia thực tiễn tham gia giảng dạy, hợp tác đào tạo.


5.4. Lý lịch khoa học giảng viên cơ hữu
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (84-4)3747 3186; Fax: (84-4)3747 5217

Email: phucbd@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn