Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

Giới thiệu Chuyên ngành đào tạo Quản trị doanh nghiệp

 KHOA QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Trưởng Khoa: TS. Vũ Thị Minh Luận

Phó Trưởng khoa: TS. Trịnh Tùng
Điện thoại CQ: 04 85898661
Fax: 04.37475217/35562392

1. Chức năng

- Khoa Quản trị doanh nghiệp giúp Giám đốc Học viện thực hiện chức năng quản lý hành chính, quản lý công tác giảng dạy, nghiên cứu, đào tạo, quản lý cơ sở vật chất trong Khoa nhằm đáp ứng chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Học viện.

- Trang bị kiến thức cơ bản cho học viên và sinh viên về khởi sự doanh nghiệp, quản trị tổ chức, quản trị doanh nghiệp, lập phương án kinh doanh, quản trị tài chính, quản trị nhân sự, quản trị marketing, quản trị bán hàng….

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Giám đốc;

- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, hợp tác và chủ trì tổ chức giảng dạy và đào tạo các chuyên ngành thuộc khoa theo các bậc cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ;

- Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn do Khoa quản lý;

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học và các ấn phẩm theo chức năng;

- Bồi dưỡng nghiệp vụ về quản trị doanh nghiệp có thời hạn theo yêu cầu;
Xây dựng kế hoạch nghiên cứu triển khai và quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học; tư vấn về quản trị doanh nghiệp; các hoạt động hợp tác quốc tế thuộc các lĩnh vực chuyên môn Khoa quản lý;

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong Khoa theo chủ trương của Học viện;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển giao.

3. Môi trường học tập của sinh viên

Chuyên ngành Quản trị Doanh nghiệp đào tạo sinh viên theo hệ thống tín chỉ. Sinh viên được học trong môi trường thân thiện, cởi mở, phát huy tính tích cực, sáng tạo; được vận dụng các kỹ năng hiện đại đáp ứng cho các vị trí quản trị tương lai.

Sinh viên của Chuyên ngành được được thực hành trải nghiệm theo mô hình doanh nghiệp với Câu lạc bộ Vườn ươm Doanh nghiệp trẻ, ươm mầm những khát vọng sáng tạo.

4. Mục tiêu đào tạo

Về Kiến thức:

- Sinh viên được trang bị các kiến thức cơ bản trong các lĩnh vực kinh tế, quản trị kinh doanh, chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp, quản trị tổ chức, chính sách và môi trường kinh doanh, phát triển các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

- Sinh viên được đào tạo các kiến thức thực tế về khởi sự và vận hành doanh nghiệp, quản trị và phát triển doanh nghiệp: thông qua thực tập, học trải nghiệm tại các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu liên quan đến quản trị doanh nghiệp và tại các doanh nghiệp.

Về Kỹ năng:

Sinh viên sẽ được trang bị các kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ; kỹ năng nhân sự; kỹ năng bao quát… Đó là những kỹ năng nền tảng của các cấp quản trị trong
tổ chức.

Về Thái độ:

Sinh viên được giáo dục đạo đức nghề nghiệp, có thái độ nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, có ý thức và năng lực hợp tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao để trở thành các nhà quản trị có trách nhiệm xã hội.

5. Cơ hội nghề nghiệp cho cử nhân Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Quản trị
Doanh nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng:

- Tự khởi sự và vận hành một doanh nghiệp;

- Làm việc trong các loại hình doanh nghiệp;

- Làm việc trong các cơ quan quản lý cấp bộ, ngành và địa phương với các vị trí liên quan đến quản lý và phát triển doanh nghiệp;

- Nghiên cứu phát triển doanh nghiệp trong các viện nghiên cứu

- Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp tục học với các bậc học cao hơn để giảng dạy trong các trường đại học về quản trị kinh doanh.

6. Địa chỉ liên hệ:

Học viện Chính sách và Phát triển - Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư - 8B - Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 0485898661

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Lô D25, 8B, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (84-4)3747 3186; Fax: (84-4)3747 5217

Email: phucbd@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn