Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

Giới thiệu Chuyên ngành đào tạo Tài chính - Ngân hàng

THÔNG TIN GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ

KHOA TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ

Khoa Tài chính Tiền tệ: QĐ thành lập số 05/QĐ-HVCS$PT ngày 8/1/2010

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thạc Hoát

Phó khoa: ThS. Nguyễn Việt Anh

Số điện thoại khoa: 04.37957365

I. Chức năng: Khoa Tài chính – Tiền tệ thuộc Học viện Chính sách và Phát triển giúp Giám đốc Học viện thực hiện chức năng quản lý hành chính, quản lý công tác giảng dạy, nghiên cứu, đào tạo, quản lý cơ sở vật chất của Khoa nhằm đáp ứng kế hoạch giảng dạy chung của Học viện.

Trang bị kiến thức cơ bản về tài chính, tiền tệ, ngân hàng cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh chuyên ngành Tài chính – Tiền tệ.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn.

- Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Giám đốc.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, hợp tác và chủ trì tổ chức giảng dạy và đào tạo các chuyên ngành về tài chính, tiền tệ, ngân hàng theo các bậc cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ

- Quản lý và chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn do Khoa quản lý.

- Tổ chức biên soạn tài liệu giáo trình về tài chính ,tiền tệ, ngân hàng và các ấn phẩm theo chức năng.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ về tài chính, tiền tệ, ngân hàng có thời hạn theo yêu cầu.

- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu triển khai và quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học; tứ vấn về các lĩnh vực tài chính, tiền tệ, ngân hàng; các hoạt động hợp tác quốc tế thuộc các lĩnh vực chuyên môn do Khoa quản lý.

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong Khoa theo chủ trương của Học viện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển giao.

III. Chuyên ngành Tài chính- Ngân hàng

1. Về kiến thức.

Cử nhân Tài chính – Ngân hàng chuyên ngành Tài chính được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế, Tài chính và Ngân hàng, có kiến thức sâu về hoạt động tài chính trong khu vực công ( khu vực nhà nước ) và hoạt động tài chính trong khu vực doanh nghiệp, về công ty chứng khoán và hoạt động cơ bản của thị trường chứng khoán, thực hành một số nghiệp vụ cơ bản liên quan đến thuế, ngân sách, hải quan. Xây dựng chiến lược kinh doanh , nghiên cứu thị trường, hiểu biết về luật pháp, đàm phán ký kết hợp đồng, thực hiện kỹ năng nghiệp vụ kinh doanh.

Theo học ngành Tài chính ngân hàng sinh viên còn được trang bị các kỹ năng mềm cần thiết để đáp ứng nhu cầu của công việc như kỹ năng giao tiếp với khách hàng, giới thiệu sản phẩm, thuyết phục khách hàng, kỹ năng quản lý thời gian, tư duy phản biện, kỹ năng phân tích, làm việc theo nhóm, đẩy mạnh học tập thực tế tại các ngân hàng, tổ chức tài chính nhằm đảm bảo cho sinh viên có cơ hội phát triển toàn diện, trở thành cá thể nổi trội khi hòa nhập vào môi trường làm việc đầy năng động và giàu tính cạnh tranh

2. Vị trí việc làm

Cử nhân Tài chính – Ngân hàng, chuyên ngành Tài chính có khả năng làm việc tại:

- Các cơ quan quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, tài chính, thuế, kho bạc, ngân hàng nhà nước, ủy ban chứng khoán nhà nước, các quỹ đầu tư của nước ngoài, các ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp…

- Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp về kinh tế, quản trị kinh doanh.

- Các viện nghiên cứu kinh tế tổng hợp và liên quan đến tài chính, tiền tệ, quản lý đầu tư, thuế, thẩm định các dự án đầu tư, phân tích tài chính doanh nghiệp, định giá tài sản…

- Các tổ chức tài chính, các công ty và tập đoàn kinh tế nhà nước và cổ phần của Nhà nước, các chuyên gia tài chính độc lập, kế toán các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

IV. Địa chỉ

Khoa Tài chính – Tiền tệ, tầng 7 tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Lô D25, 8B, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (84-4)3747 3186; Fax: (84-4)3747 5217

Email: phucbd@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn