Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

KHOA TÀI CHÍNH – ĐẦU TƯ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2019
KHOA TÀI CHÍNH – ĐẦU TƯ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2019
 
1. Chuyên ngành Tài chính
2. Chuyên ngành Ngân hàng
3. Chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán
4. Chuyên ngành Đầu tư
 
 
TÊN CHUYÊN NGÀNH
MÃ NGÀNH
CHỈ TIÊU
MÔN XÉT TUYỂN
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN
 
 
2017
2018
 
 
- Tài chính
- Ngân hàng
- Kế toán – Kiểm toán
 
- Đầu tư
 
 
7340201
 
 
7310101
150 (dự kiến)
 
 
60 (dự kiến)
- Toán, Vật lý, Hóa học
- Toán, Vật lý, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
- Toán, Hóa học, Tiếng Anh
19,0 - 20,75
17,0 - 19,0
 

 I. Tìm hiểu về chuyên ngành Ngân hàng

Ngân hàng luôn là ngành đào tạo hấp dẫn nhiều sinh viên tại các trường Đại học trong nước và quốc tế. Đây cũng là ngành đem đến nhiều cơ hội nghề nghiệp và thăng tiến, hấp dẫn người lao động bởi mức lương cao và môi trường làm việc chuyên nghiệp. Chúng ta cùng tìm hiểu lý do tại sao và tìm hiểu ngành Ngân hàng thuộc Khoa Tài chính – Đầu tư, Học viện Chính sách và Phát triển có gì đặc biệt nhé?

1. Chuyên ngành Ngân hàng tại Học viện Chính sách và Phát triển học những gì?

Sinh viên chuyên ngành  Ngân hàng được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế như của sinh viên ngành kinh tế khác. Ngoài ra, còn tập trung học các môn cơ sở nền tảng của hoạt động tài chính ngân hàng như; tài chính doanh nghiệp, tài chính tiền tệ, tài chính công, thẩm định sự án đầu tư, quản trị kinh doanh…Đặc biệt, sinh viên được học các môn chuyên ngành như: Ngân hàng thương mại, Thị trường chứng khoán, Bảo hiểm, Định giá tài sản, kiểm toán tài chính, Phân tích và đầu tư chứng khoán. Các môn học cụ thể của sinh viên như sau:

Môn chuyên ngành

Lý thuyết tài chính tiền tệ

Kế toán ngân hàng

Kế toán tài chính

Thanh toán quốc tế

Tài chính doanh nghiệp

Ngân hàng trung ương

Ngân hàng thương mại

Quản trị ngân hàng thương mại

Thị trường chứng khoán

Ngân hàng phát triển

Bảo hiểm

Thẩm định dự án đầu tư

Quản lý tài chính công

Kiểm toán tài chính

Tài chính quốc tế

Marketing ngân hàng

Toán tài chính

Kỹ năng giao dịch ngân hàng

Quản trị kinh doanh

Định giá tài sản

Phân tích báo cáo tài chính

Quản trị rủi ro

Thẩm định tín dụng

Phân tích & đầu tư chứng khoán

Thực tế

Thực tập tốt nghiệp, Khóa luận tốt nghiệp

2. Cơ hội việc làm sau khi ra trường?

 Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Ngân hàng có cơ hội làm việc tại các cơ quan tổ chức công và doanh nghiệp liên quan đến các hoạt động ngân hàng, tài chính, tiền tệ như sau:

- Cán bộ nhân viên Ngân hàng Nhà nước Trung ương và Ngân hàng nhà nước các tỉnh, thành phố; Các tổ chức tín dụng ( Ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư, ngân hàng chính sách, ngân hàng phát triển Việt Nam, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân…).

- Cán bộ nhân viên tại  tại  Uỷ ban chứng khoán nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; các công ty chứng khoán trong nước và quốc tế; các công ty quản lý quỹ trong nước và quốc tế;

- Chuyên viên kiểm toán tại các công ty Kiểm toán nhà nước, tư nhân.

- Chuyên viên phụ trách đầu tư, vay vốn ngân hàng trong  phòng  tài chính của các doanh nghiệp Nhà nước và các doanh nghiệp, công ty, tập đoàn kinh tế và tư nhân.

- Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Ngân hàng có thể làm việc ở các phòng tổng hợp, phòng kinh doanh, phòng tài chính của các tổ chức tài chính, các doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước: Thuế, Hải quan, Kho bạc, Trường học, Viện…

II. Tìm hiểu về chuyên ngành Tài chính

Tài chính là một trong những ngành kinh tế tổng hợp, quan trọng hàng đầu, dự huyết mạch của nền kinh tế.. Đây là ngành học tương đối rộng, liên quan đến tất cả các hoạt động kinh doanh, tài chính của doanh nghiệp và các hoạt động kinh doanh tài chính tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng.

1. Chuyên ngành Tài chính tại Học viện Chính sách và Phát triển học những gì?

Sinh viên chuyên ngành Tài chính tại Học viện sẽ được trang bị kiến thức chuyên sâu về Tài chính công (các kiến thức về tài chính ở khía cạnh vĩ mô, các kiến thức và nghiệp vụ về thuế và quản lý thuế, chi tiêu công và đầu tư công, quản lý công sản, kế toán và quản lý tài chính khu vực công, …) , về Tài chính doanh nghiệp (các kiến thức và nghiệp vụ về kế toán, quản trị tài chính doanh nghiệp, phân tích tài chính doanh nghiệp, quản trị rủi ro tài chính, đầu tư tài chính.

Môn chuyên ngành

Nguyên lý kế toán

Kế toán quản trị

Nguyên lý thống kê kinh tế

Định giá tài sản

Kinh tế lượng

Thuế

Tiếng Anh trong kinh doanh

Quản trị tài chính công ty đa quốc gia

Thị trường chứng khoán

Kiểm toán tài chính

Bảo hiểm

Quản trị rủi ro

Quản lý tài chính công

Phân tích & đầu tư chứng khoán

Tài chính quốc tế

Lý thuyết tài chính tiền tệ

Toán tài chính

Kế toán tài chính

Quản trị kinh doanh

Tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp nâng cao

Ngân hàng thương mại

Phân tích báo cáo tài chính

Thực tế

Thẩm định dự án đầu tư

Thực tập tốt nghiệp, Khóa luận tốt nghiệp

2. Cơ hội việc làm sau khi ra trường?

- Cán bộ nhân viên tại các vị trí liên quan đến hoạt động tài chính, kế toán, kiểm toán  tại các cơ quan quản lý nhà nước của Bộ, Ngành trung ương, tỉnh, thành phố, quận, huyện…; Cơ quan Kho bạc, Kiểm toán, Thuế, Hải quan; là cán bộ tài chính, chuyên viên, nghiên cứu và tư vấn tại các cơ quan: Trường học, Viện, Bệnh viện 

- Cán bộ nhân viên làm tài chính kế toán tại doanh nghiệp, tổng công ty, tập đoàn kinh tế, ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng,  các công ty chứng khoán trong nước và quốc tế; các công ty quản lý quỹ trong nước và quốc tế; và các doanh nghiệp tư nhân.

 III.  Tìm hiểu về chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán

Kế toán – Kiểm toán là hai lĩnh vực liên quan trực tiếp tới nhau. Kế toán sẽ cũng cấp những thông tin về tài chính của một tổ chức thông qua những báo cáo tài chính. Kiểm toán chính là kiểm tra, xác minh tính trung thực của những báo cáo tài chính đó, từ đó giúp cung cấp những thông tin chính xác nhất về tình hình tài chính của các doanh nghiệp, các tổ chức, các công ty, cơ quan nhà nước…. Hay nói cách khác, kiểm toán là quá trình thu thập và đánh giá bằng chứng liên quan đến những thông tin tài chính được kiểm tra (cung cấp bởi kế toán) nhằm xác đinh và báo cáo về mức độ phù hợp giữa thông tin đó với các chuẩn mực đã được thiết lập

1. Chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán tại Học viện Chính sách và Phát triển học những gì?

Sinh viên chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội, quản trị kinh doanh, tài chính – ngân hàng, quy trình công nghệ kế toán cũng như những kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực khác nhau của hoạt động kế toán như kế toán nâng cao, hệ thống thuế, hệ thống thông tin kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh…

 

Môn chuyên ngành

Nguyên lý kế toán

Kiểm toán tài chính

Tài chính doanh nghiệp

Kế toán tài chính 2

Kế toán tài chính 1

Kế toán hành chính sự nghiệp

Kế toán quản trị

Kế toán thực hành

Kiểm toán căn bản

Phân tích báo cáo tài chính

Phân tích dữ liệu

Thẩm định dự án đầu tư

Chính sách công

Định giá tài sản

Kinh tế lượng

Kế toán ngân hàng

Tài chính quốc tế

Kiểm toán nội bộ

Marketing căn bản

Kiểm toán nội bộ

Văn hoá và đạo đức kinh doanh

Thị trường chứng khoán

Kế toán thuế

Quản lý tài chính công

Thực tế

Ngân hàng thương mại

Nguyên lý thống kê kinh tế

Thực tập tốt nghiệp, Khóa luận tốt nghiệp

 

2. Cơ hội việc làm sau khi ra trường?

- Làm việc ở các doanh nghiệp và các bộ phận chức năng kế toán, kiểm toán tại các Bộ, Ngành và các cơ quan nhà nước khác; các doanh nghiệp, các tổ chức tài chính, các công ty tài chính, công ty chứng khoán … có khả năng hoạch định chính sách kế toán, kiểm toán; tư vấn, phân tích và dự báo tình hình hoạt động kinh doanh; thực hiện các nghiên cứu mang tính thực tiễn trong kế toán; tham gia nghiên cứu khoa học, giảng dạy về kế toán- kiểm toán.

- Kế toán - Kiểm toán là một trong những ngành nghề mang tính đặc thù và đóng vai trò vô cùng quan trọng trong mọi hoạt động của các đơn vị, tổ chức kinh doanh. Dưới đây là những điều mà các tân sinh viên nên xem xét và tìm hiểu về ngành Kế toán - Kiểm toán cần biết để tham khảo và lựa chọn hướng đi đúng đắn và phù hợp với bản thân.

IV. Tìm hiểu về chuyên ngành Đầu tư

Đầu tư là hoạt động sử dụng các nguồn lực tài chính, nguồn lực vật chất, nguồn lực lao động và trí tuệ để sản xuất kinh doanh trong một thời gian tương đối dài nhằm thu về lợi nhuận và lợi ích kinh tế xã hội.

1. Chuyên ngành Đầu tư tại Học viện Chính sách và Phát triển học những gì?

Sinh viên chuyên ngành Đầu tư được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế và  kiến thức chuyên sâu về đầu tư. Sau khi hoàn thành khóa học, cử nhân ngành Đầu tư sẽ lĩnh hội được kiến thức chuyên sâu về đầu tư để đảm nhiệm các công việc liên quan đến hoạt động đầu tư ở cả khu vực công và các doanh nghiệp, tổ thức kinh tế. Nội dung các học phần tự chọn cũng được chọn lọc để sinh viên có thể lựa chọn chuyên sâu hơn về các lĩnh vực quản lý nhà nước các cấp trong lĩnh vực đầu tư hoặc thiên về lĩnh vực quản trị đầu tư ở các đơn vị kinh doanh.

Môn chuyên ngành

Tài chính tiền tệ

Kinh tế đầu tư

Kinh tế vĩ mô 2

Phân tích kĩ thuật trong đầu tư

Tài chính doanh nghiệp

Lập và Thẩm định dự án đầu tư

Luật kinh tế

Phân tích báo cáo tài chính

Quy hoạch lãnh thổ và Đầu tư

Quản lý dự án đầu tư

Chuyên đề thực tế

Quản trị rủi ro đầu tư

Thị trường chứng khoán

Định giá tài sản

Nguyên lý đầu tư

Kinh tế lượng

Kinh tế môi trường

Chính sách công

Quản trị chiến lược

Marketing căn bản

Kinh tế phát triển

Những vấn đề cơ bản về đấu thầu

Thị trường tài chính

Tiếng Anh tổng quát 3

Kế toán tài chính doanh nghiệp

Tiếng Anh tổng quát 4

Quản lý nhà nước về đầu tư

Thực tập tốt nghiệp, Khóa luận tốt nghiệp

Thực tế

 

 

2. Cơ hội việc làm sau khi ra trường?

- Cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư từ cấp trung ương đến địa phương.

- Các công ty hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực đầu tư, tư vấn đầu tư như các quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, công ty tài chính, ngân hàng đầu tư…

- Các doanh nghiệp có triển khai các dự án đầu tư nhằm thực hiện các nghiệp vụ lập dự án, thẩm định dự án và quản trị dự án đầu tư.

- Các ban quản lý dự án của khu vực công và khu vực doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế.

- Các ngân hàng thương mại có thực hiện các nghiệp vụ đầu tư ngoại hối, đầu tư tài chính và thẩm định dự án đầu tư để tài trợ tín dụng.

- Thực hiện các công việc nghiên cứu, giảng dạy tại các viện nghiên cứu và trường đại học.

*. KỸ NĂNG: Sinh viên khoa Tài chính – Đầu tư  được trang bị đầy đủ các kỹ năng cần thiết trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, như:

- Kỹ năng vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán, chuyên ngành Đầu tư  trong những bối cảnh khác nhau; kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, …

- Kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, …

- Được trang bị kiến thức ngoại ngữ, tiếng Anh theo chuẩn TOEIC và tin học chuẩn IC3

- Tham quan kiến tập, thực tập, khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, ngân hàng, công ty chứng khoán, cơ quan quản lý nhà nước, các công ty tài chính.

- Tổ chức các chương trình giao lưu giữa các nhà tuyển dụng, quản lý, giám đốc doanh nghiệp nhằm giới thiệu cơ hội, định hướng việc làm, cập nhật kiến thức thực tế, trang bị kỹ năng cho sinh viên.

- Tổ chức các diễn đàn gala Sinh viên, chương trình “ START-UP IDEA - KHÁT VỌNG KHỞI NGHIỆP”,… nhằmphát huy tư duy khả năng phản biện, tính sáng tạo và tiếp lửa khởi nghiệp tới các bạn sinh viên.

- Thường xuyên tổ chức các Phong trào Văn nghệ - Thể dục thể thao tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, tinh thần bổ ích, lý thú, tăng cường tinh thần đoàn kết giao lưu giữa sinh viên các lớp, các khóa và các trường đại học.

Thông tin liên hệ: Khoa Tài chính – Đầu tư

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Bộ KH&ĐT - Ngõ 7 - Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội

ĐT:  (04) 37957365            

Fanpage: https://www.facebook.com/lcd.khoaTCDT/

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (84-4)3747 3186; Fax: (84-4)3747 5217

Email: phucbd@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn