Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

Thông tin Ngành, Chuyên ngành tuyển sinh đại học năm 2020

Ngành/ Chuyên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Môn/bài thi xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPTnăm 2020

Điểm trúng tuyển

Năm 2018

Năm 2019

1. Ngành Kinh tế:

- Chuyên ngành Đầu tư

- Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công

- Chuyên ngành Đấu thầu và quản lý dự án

- Chuyên ngành Phân tích dữ liệu lớn trong Kinh tế và Kinh doanh

7310101

240

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lý, Ngữ văn

17,0 – 19,0

18,0

2. Ngành Kinh tế quốc tế:

- Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại

- Chuyên ngành Thương mại quốc tế và Logistics

7310106

120

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

17,0 – 19,0

20,0

3. Ngành Kinh tế phát triển:

- Chuyên ngành Kinh tế phát triển

- Chuyên ngành Kế hoạch phát triển

7310105

100

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Ngữ văn

17,0 – 19,0

17,2 – 20,0

4. Ngành Quản lý Nhà nước

- Chuyên ngành Quản lý công

7310205

50

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Lịch sử, Tiếng Anh

17,0 – 19,0

17,15-18,0

5. Ngành Quản trị kinh doanh:

- Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp

- Chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch

- Chuyên ngành Quản trị Marketing

7340101

120

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lý, Ngữ Văn

17,0 – 19,0

19,5-20,0

6. Ngành Tài chính – Ngân hàng:

- Chuyên ngành Tài chính

- Chuyên ngành Ngân hàng

- Chuyên ngành Thẩm định giá

7340201

 

120

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

17,0 – 19,0

19,0 – 20,0

7. Ngành Luật Kinh tế

- Chuyên ngành Luật Đầu tư - Kinh doanh

7380107

100

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Ngữ văn

 

17,15-18,0

8. Ngành Kế toán*

- Chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán

7340301

100

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Vật lý

Tuyển sinh năm 2020

 

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ 1: Học viện Chính sách và Phát triển -Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Địa chỉ 2: Học viện Chính sách và Phát triển - Khu đô thị Nam An Khánh – Xã An Thượng – Huyện Hoài Đức – Thành phố Hà Nội.

Tel: (84-24)3747 3186; Fax: (84-24)3747 5217

Email: tuyensinh@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn