Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

Thông tin Ngành, Chuyên ngành tuyển sinh đại học năm 2020

Ngành/ Chuyên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Môn/bài thi xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPTnăm 2020

Điểm trúng tuyển

Năm 2018

Năm 2019

1. Ngành Kinh tế:

- Chuyên ngành Đầu tư

- Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công

- Chuyên ngành Đấu thầu và quản lý dự án

- Chuyên ngành Phân tích dữ liệu lớn trong Kinh tế và Kinh doanh

7310101

240

1/ Toán, Vật lý, Hóa học

2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

4/ Toán, Vật lý, Ngữ văn

17,0 – 19,0

18,0

2. Ngành Kinh tế quốc tế:

- Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại

- Chuyên ngành Thương mại quốc tế và Logistics

7310106

120

1/ Toán, Vật lý, Hóa học

2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

4/ Toán, Hóa học, Tiếng Anh

17,0 – 19,0

20,0

3. Ngành Kinh tế phát triển:

- Chuyên ngành Kinh tế phát triển

- Chuyên ngành Kế hoạch phát triển

7310105

100

1/ Toán, Vật lý, Hóa học

2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

4/ Toán, Hóa học, Ngữ văn

17,0 – 19,0

17,2 – 20,0

4. Ngành Quản lý Nhà nước

- Chuyên ngành Quản lý công

7310205

50

1/ Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

4/ Toán, Lịch sử, Tiếng Anh

17,0 – 19,0

17,15-18,0

5. Ngành Quản trị kinh doanh:

- Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp

- Chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch

- Chuyên ngành Quản trị Marketing

7340101

120

1/ Toán, Vật lý, Hóa học

2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

4/  Toán, Vật lý, Ngữ Văn

17,0 – 19,0

19,5-20,0

6. Ngành Tài chính – Ngân hàng:

- Chuyên ngành Tài chính

- Chuyên ngành Ngân hàng

- Chuyên ngành Thẩm định giá

7340201

 

120

1/  Toán, Vật lý, Hóa học

2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

4/ Toán, Hóa học, Tiếng Anh

17,0 – 19,0

19,0 – 20,0

7. Ngành Luật Kinh tế

- Chuyên ngành Luật Đầu tư - Kinh doanh

7380107

100

1/ Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

2/ Toán, Vật lý, Hóa học

3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

4/ Toán, Hóa học, Ngữ văn

 

17,15-18,0

8. Ngành Kế toán*

- Chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán

7340301

100

1/ Toán, Vật lý, Hóa học

2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

4/  Toán, Ngữ văn, Vật lý

Tuyển sinh năm 2020

 

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ 1: Học viện Chính sách và Phát triển -Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Địa chỉ 2: Học viện Chính sách và Phát triển - Khu đô thị Nam An Khánh – Xã An Thượng – Huyện Hoài Đức – Thành phố Hà Nội.

Tel: (84-24)3747 3186; Fax: (84-24)3747 5217

Email: tuyensinh@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn