Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

Thông tin Ngành, Chuyên ngành tuyển sinh đại học năm 2021

 THÔNG TIN CÁC NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH XÉT TUYỂN NĂM 2021

Ngành/ Chuyên ngành
Mã ngành
Chỉ tiêu
Môn/bài thi xét tuyển dựa                 trên kết quả thi tốt nghiệp THPTnăm 2021
Điểm trúng tuyển
Năm 2019
Năm 2020
1. Ngành Kinh tế:
- Chuyên ngành Đầu tư
- Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công
- Chuyên ngành Đấu thầu và quản lý dự án
7310101
230
1/ Toán, Vật lý, Hóa học
2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Vật lý, Ngữ văn
18,0
20.00
2. Ngành Kinh tế quốc tế:
- Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại
- Chuyên ngành Thương mại quốc tế và Logistics
7310106
200
1/ Toán, Vật lý, Hóa học
2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Hóa học, Tiếng Anh
20,0
22.75
3. Ngành Kinh tế phát triển:
- Chuyên ngành Kinh tế phát triển
- Chuyên ngành Kế hoạch phát triển
7310105
100
1/ Toán, Vật lý, Hóa học
2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Hóa học, Ngữ văn
17,2 – 20,0
19.00
4. Ngành Quản trị kinh doanh:  
- Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp
- Chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch
- Chuyên ngành Quản trị Marketing
7340101
200
1/ Toán, Vật lý, Hóa học
2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
4/  Toán, Vật lý, Ngữ Văn
19,5-20,0
22.50
5. Ngành Tài chính – Ngân hàng:
- Chuyên ngành Tài chính
- Chuyên ngành Ngân hàng
- Chuyên ngành Thẩm định giá
7340201
 
120
1/  Toán, Vật lý, Hóa học
2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Hóa học, Tiếng Anh
19,0 – 20,0
22.25
6. Ngành Quản lý Nhà nước
- Chuyên ngành Quản lý công
7310205
50
1/ Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
17,15-18,0
18.25
7. Ngành Luật Kinh tế
- Chuyên ngành Luật Đầu tư - Kinh doanh
7380107
100
1/ Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
2/ Toán, Vật lý, Hóa học
3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
17,15-18,0
21.00
8. Ngành Kế toán
- Chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán
7340301
100
1/ Toán, Vật lý, Hóa học
2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Ngữ văn, Vật lý
 
20.25
9. Ngành Kinh tế số
- Chuyên ngành Kinh tế và Kinh doanh số
- Chuyên ngành Phân tích dữ liệu lớn trong Kinh tế và Kinh doanh
7310112
100
1/ Toán, Vật lý, Hóa học
2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
4/  Toán, Ngữ Văn, Vật lý
Tuyển sinh từ năm 2021
TỔNG
1200
 

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Học viện Chính sách và Phát triển - Khu đô thị Nam An Khánh – Xã An Thượng – Huyện Hoài Đức – Thành phố Hà Nội.

Tel: (84-24)3747 3186; Fax: (84-24)3747 5217

Email: tuyensinh@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn