Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

Hướng dẫn làm thủ tục nhập học trực tuyến cho sinh viên trúng tuyển vào Học viện Chính sách và Phát triển năm 2023

 

Hướng dẫn làm thủ tục nhập học trực tuyến cho sinh viên trúng tuyển vào Học viện Chính sách và Phát triển năm 2023 

Các bài cũ hơn:

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Học viện Chính sách và Phát triển - Khu đô thị Nam An Khánh – Xã An Thượng – Huyện Hoài Đức – Thành phố Hà Nội.

Tel: (84-24)3747 3186; Fax: (84-24)3747 5217

Email: tuyensinh@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn