Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

Hướng dẫn thanh toán lệ phí xét tuyển năm 2023 của Học viện Chính sách và Phát triển bằng mã QR và mã định danh

 Hướng dẫn thanh toán lệ phí xét tuyển năm 2023 của Học viện Chính sách và Phát triển bằng mã QR và mã định danh 

Các bài cũ hơn:

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Học viện Chính sách và Phát triển - Khu đô thị Nam An Khánh – Xã An Thượng – Huyện Hoài Đức – Thành phố Hà Nội.

Tel: (84-24)3747 3186; Fax: (84-24)3747 5217

Email: tuyensinh@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn