Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

Đề án tuyển sinh Đại học năm 2023 của Học viện Chính sách và Phát triển

 

Đề án tuyển sinh Đại học năm 2023 của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Học viện Chính sách và Phát triển - Khu đô thị Nam An Khánh – Xã An Thượng – Huyện Hoài Đức – Thành phố Hà Nội.

Tel: (84-24)3747 3186; Fax: (84-24)3747 5217

Email: tuyensinh@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn