Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

Học viện Chính sách và Phát triển tham dự ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2023 tại Hải Phòng

 

Học viện Chính sách và Phát triển tham dự ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2023 tại Hải Phòng 

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Học viện Chính sách và Phát triển - Khu đô thị Nam An Khánh – Xã An Thượng – Huyện Hoài Đức – Thành phố Hà Nội.

Tel: (84-24)3747 3186; Fax: (84-24)3747 5217

Email: tuyensinh@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn