Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

Quy chế tuyển sinh Đại học của Học viện Chính sách và Phát triển

 Quy chế tuyển sinh Đại học của Học viện Chính sách và Phát triển 

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Học viện Chính sách và Phát triển - Khu đô thị Nam An Khánh – Xã An Thượng – Huyện Hoài Đức – Thành phố Hà Nội.

Tel: (84-24)3747 3186; Fax: (84-24)3747 5217

Email: tuyensinh@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn