Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

THÔNG BÁO v/v lịch nhập học, hoạt động đầu khóa và khai giảng đại học chính quy khóa 13 tuyển sinh năm 2022 (Điều chỉnh và Bổ sung)

  THÔNG BÁO v/v lịch nhập học, hoạt động đầu khóa và khai giảng đại học chính quy khóa 13 tuyển sinh năm 2022 (Điều chỉnh và Bổ sung). (Xem nội dung tại đây) 

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Học viện Chính sách và Phát triển - Khu đô thị Nam An Khánh – Xã An Thượng – Huyện Hoài Đức – Thành phố Hà Nội.

Tel: (84-24)3747 3186; Fax: (84-24)3747 5217

Email: tuyensinh@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn