Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

Thông báo điều chỉnh thông tin tuyển sinh đại học chính quy đợt 1 năm 2022 (Phương thức xét tuyển riêng)

Thông báo điều chỉnh thông tin tuyển sinh đại học chính quy đợt 1 năm 2022 (Phương thức xét tuyển riêng) 

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Học viện Chính sách và Phát triển - Khu đô thị Nam An Khánh – Xã An Thượng – Huyện Hoài Đức – Thành phố Hà Nội.

Tel: (84-24)3747 3186; Fax: (84-24)3747 5217

Email: tuyensinh@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn