Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

THÔNG BÁO số 180 Lịch thay đổi đăng ký chuyên ngành đối với khóa 12 nhập học đợt 2

 apd.edu.vn/en/thong-bao-tin-tuc/-/asset_publisher/A3uPmczLNUf9/content/id/1060442


Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Học viện Chính sách và Phát triển - Khu đô thị Nam An Khánh – Xã An Thượng – Huyện Hoài Đức – Thành phố Hà Nội.

Tel: (84-24)3747 3186; Fax: (84-24)3747 5217

Email: tuyensinh@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn