Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

THÔNG BÁO điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021

 

Bộ Kê hoạch và Đầu tư
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
Số 171 /TB-HVCSPT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
     
Hà Nội, ngày 15  tháng 9 năm 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THÔNG BÁO
 
V/v điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2021
theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 
 
            Hội đồng tuyển sinh Học viện Chính sách và Phát triển thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:
1. Điểm trúng tuyển theo ngành
STT
Tên Ngành
Mã ngành
Điểm trúng tuyển
1
Kinh tế
7310101
24.95
2
Kinh tế phát triển
7310105
24.85
3
Kinh tế quốc tế
7310106
25.6
4
Kinh tế số
7310112
24.65
5
Quản lý Nhà nước
7310205
24
6
Quản trị kinh doanh
7340101
25.25
7
Tài chính – Ngân hàng
7340201
25.35
8
Kế toán
7340301
25.05
9
Luật Kinh tế
7380107
26
Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển tại địa chỉ: http://dkxt.apd.edu.vn/ hoặc http://kqmb.hust.edu.vn/
2.  Tổ chức xác nhận nhập học và nhập học trực tuyến
- Thời gian: Từ 0h00 ngày 17/9/2021 đến 24h00 ngày 24/9/2021.
- Hình thức:Trực tuyến tại địa chỉ: https://dkxt.apd.edu.vn
Thí sinh thực hiện theo hướng dẫn tổ chức xác nhận nhập học và nhập học trực tuyến đại học hệ chính quy khóa 12 năm 2021 đợt 2 chi tiết tại địa chỉ: https://apd.edu.vn
3. Tuyển sinh chương trình Chất lượng cao: Những thí sinh đã đạt điểm chuẩn xét tuyển vào Học viện được đăng ký xét tuyển vào 02 chương trình Chất lượng cao (ngành Kinh tế quốc tế và ngành Tài chính – Ngân hàng) theo quy định của Học viện. Thí sinh xem thông tin chi tiết trên website: http://apd.edu.vn/vien-dao-tao-quoc-te.
            Học viện Chính sách và Phát triển trân trọng thông báo!
Nơi nhận:
- Thành viên HĐTS;
- Website Học viện;
- Lưu: TC-HC, QLĐT.
TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
 
PGS,TS. Trần Trọng Nguyên

 

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Học viện Chính sách và Phát triển - Khu đô thị Nam An Khánh – Xã An Thượng – Huyện Hoài Đức – Thành phố Hà Nội.

Tel: (84-24)3747 3186; Fax: (84-24)3747 5217

Email: tuyensinh@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn