Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

THÔNG BÁO V/v điều chỉnh, bổ sung Đề án tuyển sinh đại học năm 2021
 
  
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
 
Số:   155/TB-HVCSPT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                          Hà Nội, ngày 20  tháng  8  năm 2021
 
THÔNG BÁO
V/v điều chỉnh, bổ sung Đề án tuyển sinh đại học năm 2021
 
Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học năm 2021 ban hành ngày 22/3/2021 của Học viện Chính sách và Phát triển;
Căn cứ Công văn số 3190/BGDĐT-GDĐH ngày 30/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh 2021 trong tình hình dịch COVID-19;
Căn cứ Công văn số 3353/BGDĐT-GDĐH ngày 10/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông tin số lượng thí sinh đủ điều kiện dự thi nhưng không tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 do giãn cách vì dịch bệnh COVID – 19.
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo điều chỉnh, bổ sung mới của Đề án tuyển sinh năm 2021, cụ thể:
1. Bổ sung phương thức xét tuyển riêng
a. Đối tượng xét tuyển:
- Thí sinh đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021;
- Hoặc thí sinh đã tốt nghiệp trước năm 2021 đủ điều kiện đã đăng kí dự thi nhưng không tham dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 do địa phương thực hiện giãn cách xã hội.
b. Ngưỡng đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu xét tuyển:
Thí sinh có tổng điểm trung bình cả năm Lớp 12 của 3 môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển bao gồm cả điểm ưu tiên đối tượng và khu vực đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng các ngành như sau:
STT
Tên ngành
Mã ngành
Tổ hợp xét tuyển
Mức điểm nhận hồ sơ
Chỉ tiêu xét
1
Kinh tế
7310101
1/ Toán, Vật lý, Hóa học
2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Vật lý, Ngữ văn
25,5
2
2
Kinh tế phát triển
7310105
1/ Toán, Vật lý, Hóa học
2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Hóa học, Ngữ văn
25,2
1
3
Kinh tế quốc tế
7310106
1/ Toán, Vật lý, Hóa học
2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Hóa học, Tiếng Anh
27,0
2
4
Kinh tế số
7310112
1/ Toán, Vật lý, Hóa học
2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Ngữ văn, Vật lý
24,9
1
5
Quản lý Nhà nước
7310205
1/ Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
24,3
1
6
Quản trị kinh doanh
7340101
1/ Toán, Vật lý, Hóa học
2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Vật lý, Ngữ Văn
27,0
2
7
Tài chính – Ngân hàng
7340201
1/ Toán, Vật lý, Hóa học
2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Hóa học, Tiếng Anh
26,4
1
8
Kế toán
7340301
1/ Toán, Vật lý, Hóa học
2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Ngữ văn, Vật lý
26,4
1
9
Luật Kinh tế
7380107
1/ Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
2/ Toán, Vật lý, Hóa học
3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Hóa học, Ngữ văn
26,4
1
 
- Cách tính điểm xét tuyển:
+ Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)
Điểm ưu tiên: Theo khu vực và theo đối tượng thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,25 điểm.
- Chỉ tiêu: 12 chỉ tiêu, cụ thể 01 chỉ tiêu/mã ngành, riêng các mã ngành Kinh tế, Kinh tế quốc tế và Quản trị kinh doanh 02 chỉ tiêu/mã ngành.
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 21/8/2021 – 24/8/2021
- Nguyên tắc xét tuyển:
+ Xét tuyển theo ngành, chỉ tiêu của mỗi ngành và điểm xét tuyển của thí sinh;
+ Xét tuyển theo thứ tự nguyện vọng ưu tiên (Nguyện vọng 1 ưu tiên cao nhất, sau đó đến các nguyện vọng tiếp theo);
+ Điểm xét tuyển lấy từ cao xuống thấp, không phân biệt thứ tự nguyện vọng giữa các thí sinh với mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng duy nhất, nếu đã trúng tuyển một nguyện vọng sẽ không xét tiếp các nguyện vọng còn lại.
- Thời gian công bố kết quả xét tuyển: Dự kiến ngày 25/8/2021
2. Điều chỉnh chỉ tiêu xét tuyển giữa các ngành và chỉ tiêu xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả thi tốt nghiêp THPT 2021 như sau:

STT

Tên ngành

Mã ngành

Tổng chỉ tiêu năm 2021 (cũ)

Tổng chỉ tiêu năm 2021
(điều chỉnh)

Chỉ tiêu xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 (cũ)

Chỉ tiêu xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 (điều chỉnh)

Tổ hợp xét tuyển

Mức điểm nhận hồ sơ

 
 

1

Kinh tế

7310101

230

200

115

118

1/ Toán, Vật lý, Hóa học

19,0

 

2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 

3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

4/ Toán, Vật lý, Ngữ văn

 

2

Kinh tế phát triển

7310105

100

100

50

48

1/ Toán, Vật lý, Hóa học

18,0

 

2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 

3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

4/ Toán, Hóa học, Ngữ văn

 

3

Kinh tế quốc tế

7310106

200

200

100

127

1/ Toán, Vật lý, Hóa học

20,0

 

2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 

3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

4/ Toán, Hóa học, Tiếng Anh

 

4

Kinh tế số

7310112

100

120

50

37

1/ Toán, Vật lý, Hóa học

19,0

 

2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 

3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

4/  Toán, Ngữ văn, Vật lý

 

5

Quản lý Nhà nước

7310205

50

70

25

18

1/  Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

18,0

 

2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 

3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

4/ Toán, Lịch sử, Tiếng Anh

 

6

Quản trị kinh doanh

7340101

200

200

100

126

1/ Toán, Vật lý, Hóa học

20,0

 

2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 

3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

4/ Toán, Vật lý, Ngữ Văn

 

7

Tài chính – Ngân hàng

7340201

120

120

60

45

1/ Toán, Vật lý, Hóa học

19,0

 

2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 

3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

4/ Toán, Hóa học, Tiếng Anh

 

8

Kế toán

7340301

100

100

50

65

1/ Toán, Vật lý, Hóa học

19,0

 

2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 

3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

4/  Toán, Ngữ văn, Vật lý

 

9

Luật Kinh tế

7380107

100

100

50

29

1/ Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

19,0

 

2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 

3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

4/ Toán,  Lịch sử, Tiếng Anh

 
3. Điều chỉnh chuyên ngành và chỉ tiêu tuyển sinh chương trình Chất lượng cao
          - Tuyển sinh 02 ngành: Kinh tế quốc tế và ngành Tài chính – Ngân hàng.
          - Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 150 chỉ tiêu.
4. Điều chỉnh lịch tuyển sinh đại học chính quy năm 2021
Lịch điều chỉnh tuyển sinh đại học được điều chỉnh như sau: (Phụ lục 1 kèm theo)   
Học viện Chính sách và Phát triển Trân trọng thông báo!
 
Nơi nhận:  
- Ban Giám đốc (để b/c);
- TTCNTT,TV&TT (để t/b);
- Lưu: TC-HC, Phòng QLĐT.        
GIÁM ĐỐC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
 
 
(Đã ký)
 
PGS, TS. Trần Trọng Nguyên
 

Phụ lục 1: LỊCH TUYÊN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021
(Kèm theo Thông báo số: 155 /TB-HVCSPT ngày 20/8/2021 của Giám đốc Học viện)
 
TT
Nội dung
Thời gian thực hiện
Đơn vị chủ trì
Đơn vị phối hợp
1
Thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển riêng, dự bị đại học xác nhận và nhập học trực tuyến (Đợt 1)
4/8/2021 - 20/8/2021
Phòng QLĐT
Phòng KHTC
Phòng TCHC
Phòng CT&CTSV
Các đơn vị thuộc HV
2
Báo cáo kết quả xét tuyển riêng lên hệ thống Bộ GD&ĐT (đợt 1)
"Trước ngày 29/8/2021
Phòng QLĐT
TTCNTT, TV&TT
3
Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa 12 đợt 1
23/8/2021 - 5/9/2021
Phòng CT&CTSV
Các đơn vị thuộc HV
4
Kiểm tra và phân loại trình độ tiếng Anh K12 (Đợt 1)
Trước ngày 30/8/2021
Bộ môn Ngoại ngữ
TTKT&ĐBCL
Các đơn vị thuộc HV
5
Tuyển sinh CLC (đợt 1)
16/8/2021-31/8/2021
Viện ĐTQT
Phòng QLĐT
Các đơn vị thuộc HV
6
Công bố kết quả xét tuyển CLC đợt 1
Trước ngày 5/9/2021
Viện ĐTQT
Phòng QLĐT
Các đơn vị thuộc HV
7
Sinh viên Khóa 12 trúng tuyển theo đợt xét tuyển riêng bắt đầu học theo thời khóa biểu
Từ ngày 06/09/2021
Phòng QLĐT
Các đơn vị thuộc HV
8
Nhận hồ sơ xét tuyển riêng (thí sinh diện tốt nghiệp THPT đặc cách năm 2021)
21/8/2021 - 24/8/2021
Phòng QLĐT
Các đơn vị thuộc HV
9
Thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển riêng thuộc diện tốt nghiệp THPT đặc cách năm 2021) xác nhận và nhập học trực tuyến
26/8/2021 – 27/8/2021
Phòng QLĐT
Phòng KHTC
Phòng TCHC
Phòng CT&CTSV
Các đơn vị thuộc HV
10
Báo cáo kết quả xét tuyển riêng (thí sinh diện tốt nghiệp THPT đặc cách năm 2021) lên hệ thống Bộ GD&ĐT
" Trước 17h00 ngày 07/9/2021
Phòng QLĐT
TTCNTT, TV&TT
11
Học viện thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 theo Quy chế tuyển sinh
Từ 12/9 đến 17h00 ngày 15/9/2021
Phòng QLĐT
TTCNTT, TV&TT
Các đơn vị thuộc HV
12
Học viện công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trên cổng thông tin của Học viện
Trước 17h00 ngày 16/9/2021
Phòng QLĐT
TTCNTT, TV&TT
13
Thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 xác nhận và nhập học trực tuyến
Từ 20/9 đến 17h00 ngày 24/9/2021
Phòng QLĐT
Phòng KHTC
Phòng TCHC
Phòng CT&CTSV
Các đơn vị thuộc HV
14
Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa đợt 2
27/9/2021 – 10/10/2021
Phòng CT&CTSV
 
Các đơn vị thuộc HV
15
Kiểm tra và phân loại trình độ tiếng Anh K12 (Đợt 2)
Trước ngày 04/10/2021
Bộ môn Ngoại ngữ;
TTKT&ĐBCL
Các đơn vị thuộc HV
16
Công bố kết quả xét tuyển chương trình CLC đợt 2
Ngày 06/10/2021
Viện ĐTQT
Các đơn vị thuộc HV
17
Cập nhập thông tin thí sinh xác nhận nhập học lên hệ thống của Bộ GD&ĐT
Trước 17h00 ngày 2/10/2021
Phòng QLĐT
TTCNTT, TV&TT
18
Thông báo kết quả xét tuyển bổ sung (nếu có)
Từ ngày 03/10/2021
Phòng QLĐT
Các đơn vị thuộc HV
19
Khai giảng Khóa 12
27/9/2021- 10/10/2021
Phòng TCHC
Các đơn vị thuộc HV
20
Sinh viên Khóa 12 Đợt 2 bắt đầu học theo thời khóa biểu
Từ ngày 11/10/2021
Phòng QLĐT
 
Các đơn vị thuộc HV
21
Nhận hồ sơ nhập học bản cứng K12
Tháng 11/2021
Phòng CT&CTSV
Các đơn vị thuộc HV
22
Học viện báo cáo Bộ GD&ĐT kết quả tuyển sinh năm 2021
Trước 31/12/2021
Phòng QLĐT
Các đơn vị thuộc HV
 
 

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Học viện Chính sách và Phát triển - Khu đô thị Nam An Khánh – Xã An Thượng – Huyện Hoài Đức – Thành phố Hà Nội.

Tel: (84-24)3747 3186; Fax: (84-24)3747 5217

Email: tuyensinh@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn