Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 3 NĂM 2021 (Thay thế thông báo số 154/TB-HVCSPT ngày 19/8/2021)
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  160/TB-HVCSPT
Hà Nội, ngày 20  tháng  8  năm 2021
 
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
ĐỢT 3 NĂM 2021
(Thay thế thông báo số 154/TB-HVCSPT ngày 19/8/2021) 
Căn cứ công văn số 3567/BGDĐT-GDĐH ngày 20/8/2021 về tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học; trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021, Học viện Chính sách và Phát triển thông báo xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 3 năm 2021 như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN VÀ NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
1. Đối tượng xét tuyển:
-         Thí sinh đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021;
-         Hoặc thí sinh đã tốt nghiệp trước năm 2021 đủ điều kiện đã đăng kí dự thi nhưng không tham dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 do địa phương thực hiện giãn cách xã hội.
2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu xét tuyển:
Thí sinh có tổng điểm trung bình cả năm Lớp 12 của 3 môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển bao gồm cả điểm ưu tiên đối tượng và khu vực đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng các ngành như sau:
STT
Tên ngành
Mã ngành
Tổ hợp xét tuyển
Mức điểm nhận hồ sơ
Chỉ tiêu xét
1
Kinh tế
7310101
1/ Toán, Vật lý, Hóa học
2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Vật lý, Ngữ văn
25,5
2
2
Kinh tế phát triển
7310105
1/ Toán, Vật lý, Hóa học
2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Hóa học, Ngữ văn
25,2
1
3
Kinh tế quốc tế
7310106
1/ Toán, Vật lý, Hóa học
2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Hóa học, Tiếng Anh
27,0
2
4
Kinh tế số
7310112
1/ Toán, Vật lý, Hóa học
2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Ngữ văn, Vật lý
24,9
1
5
Quản lý Nhà nước
7310205
1/ Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
24,3
1
6
Quản trị kinh doanh
7340101
1/ Toán, Vật lý, Hóa học
2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Vật lý, Ngữ Văn
27,0
2
7
Tài chính – Ngân hàng
7340201
1/ Toán, Vật lý, Hóa học
2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Hóa học, Tiếng Anh
26,4
1
8
Kế toán
7340301
1/ Toán, Vật lý, Hóa học
2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Ngữ văn, Vật lý
26,4
1
9
Luật Kinh tế
7380107
1/ Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
2/ Toán, Vật lý, Hóa học
3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Hóa học, Ngữ văn
26,4
1
 
- Điểm ưu tiên: Điểm ưu tiên theo khu vực và theo đối tượng thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,25 điểm
II. NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN:
- Xét tuyển theo ngành, chỉ tiêu của mỗi ngành và điểm xét tuyển của thí sinh;
- Xét tuyển theo thứ tự nguyện vọng ưu tiên. Mỗi thí sinh được đăng ký 03 nguyện vọng và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên (NV1 ưu tiên cao nhất, sau đó là NV2 và NV3);
- Thí sinh chỉ đỗ một nguyện vọng duy nhất, nếu đã đỗ một nguyện vọng sẽ không xét tiếp các nguyện vọng còn lại.
III. THỜI GIAN, HỒ SƠ XÉT TUYỂN
1. Thời gian xét tuyển
TT
Nội dung
Thời gian xét tuyển
1
Nhận hồ sơ xét tuyển
21-24/8/2021
2
Thông báo kết quả xét tuyển
25/8/2021
3
Thí sinh trúng tuyển xác nhận và nhập học trực tuyến
26-27/8/2021
 
2. Hình thức nộp hồ sơ: thí sinh nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: https://dkxt.apd.edu.vn, upload bản chụp lên hệ thống các hồ sơ sau đây:
(1) Ảnh chụp Quyết định đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 hoặc bằng tốt nghiệp THPT với những thí sinh tốt nghiệp trước năm 2021 kèm các giấy tờ thuộc đối tượng giãn cách xã hội;
(2)Ảnh chụp Học bạ THPT (bản gốc hoặc bản sao công chứng);
(3)Ảnh chụp các giấy tờ có liên quan đến đối tượng ưu tiên (nếu có).
3. Lệ phí xét tuyển
3.1. Lệ phí xét tuyển: 20.000 đ/nguyện vọng
3.2. Phương thức nộp lệ phí: Chuyển khoản
- Chủ tài khoản: Học viện Chính sách và Phát triển
- Số tài khoản: 22010007286868, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Thăng Long.
- Thí sinh ghi nội dung chuyển tiền theo cú pháp: họ tên ngày tháng năm sinh_LPXT_Đợt 3 (ví dụ: thí sinh Phạm Sơn Tùng, sinh ngày 06 tháng 08 năm 2003 sẽ chuyển khoản với cú pháp: Pham Son Tung 06082003_LPXT_Dot 3).
4. Tư vấn tuyển sinh
+ Tư vấn trực tuyến (online):
Hotline: 024 37473186/0983878608           
Website: http//www.apd.edu.vn
Email: quanlydaotao@apd.edu.vn
Facebook: http//www.facebook.com/hocvienchinhsachphattrien/
                 hoặc http//www.facebook.com/tvtsapd/.
Học viện Chính sách và Phát triển trân trọng thông báo./.
 
Nơi nhận:  
- Thành viên HĐTS;
- Website Học viện;
- Lưu: TC-HC, P. QLĐT.
 
GIÁM ĐỐC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
 
 
(Đã ký) 
 
 
PGS, TS. Trần Trọng Nguyên

 

 

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Học viện Chính sách và Phát triển - Khu đô thị Nam An Khánh – Xã An Thượng – Huyện Hoài Đức – Thành phố Hà Nội.

Tel: (84-24)3747 3186; Fax: (84-24)3747 5217

Email: tuyensinh@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn