Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

Thông báo: Kết quả xét tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức dựa trên kết quả học tập THPT (Đợt 1)
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 104/TB-HVCSPT
             Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2021
THÔNG BÁO
Về việc kết quả xét tuyển đại học hệ chính quy
theo phương thức dựa trên kết quả học tập THPT (Đợt 1)
 
Căn cứ công văn số 144/BGDĐT-GDĐH ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non;
Căn cứ Biên bản họp ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng tuyển sinh Học viện năm 2021;
          Học viện Chính sách và Phát triển thông báo kết quả xét tuyển đại học chính quy theo phương thức dựa trên kết quả học tập THPT Đợt 1 năm 2021 như sau:
1. Điểm chuẩn xét tuyển theo ngành
STT
Tên Ngành
Mã ngành
Điểm chuẩn
Thang 10
Điểm chuẩn
Thang 30
1
Kinh tế
7310101
8,3
24,9
2
Kinh tế phát triển
7310105
8,0
24,0
3
Kinh tế quốc tế
7310106
8,5
25,5
4
Kinh tế số
7310112
7,8
23,4
5
Quản lý Nhà nước
7310205
7,3
21,9
6
Quản trị kinh doanh
7340101
8,5
25,5
7
Tài chính – Ngân hàng
7340201
8,3
24,9
8
Kế toán
7340301
8,4
25,2
9
Luật Kinh tế
7380107
8,2
24,6
Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển tại địa chỉ: https://dkxt.apd.edu.vn. Các thí sinh đạt điểm xét tuyển được Học viện thông báo qua email đã đăng ký.
2. Về quy trình xác nhận tham gia nhập học và nhập học
Thí sinh đủ điều kiện về điểm xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2021 cần làm thủ tục xác nhận nhập học theo 02 bước:
a. Bước 1: Cam kết xác nhận nhập học
Từ ngày 18/6/2021 đến 17h00 ngày 30/6/2021 thí sinh đủ điều kiện điểm xét tuyển thực hiện như sau:
-         Xác nhận nhập học qua hệ thống trực tuyến tạiđịa chỉ: https://dkxt.apd.edu.vn
-         Gửi bản cam kết nhập học (bản cứng) về địa chỉ: Phòng Quản lý Đào tạo, Học viện Chính sách và Phát triển, Khu đô thị Nam An Khánh, Xã An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.
-         Nộp phí ghi danh, số tiền 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng chẵn). Thí sinh nộp thông qua phương thức chuyển khoản:
Chủ tài khoản: Học viện Chính sách và Phát triển
Số tài khoản: 22010007286868, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Thăng Long
Cú pháp: họ và tên_ CCCD/CMT_Mã hồ sơ (Ví dụ: Nguyen Van A_0123456_D01120005)
Ghi chú: Phí ghi danh sẽ được trừ vào các khoản thu khi thí sinh đến nhập học chính thức.
b.     Bước 2: Xác nhận nhập học
          Dự kiến từ ngày 10/08/2021 đến 13/08/2021, thí sinh đến nộp Giấy chứng nhận kết quảthi tốt nghiệp THPT năm 2021 (bản gốc) trực tiếp tại Học viện hoặc chuyển phát nhanh để xác nhận nhập học và nhập học chính thức theo thông báo của Học viện.
Lưu ý: Thí sinh không nộp các giấy tờ cam kết nhập học theo trình tự các bước và thời gian quy định như trên sẽ bị huỷ kết quả xét tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức dựa trên kết quả học tập THPT Đợt 1 năm 2021.
Trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
- Website Học viện;
- Lưu: P. QLĐT, P. TC-HC.
 
GIÁM ĐỐC
 
 
(đã ký)
 
 
PGS, TS. Trần Trọng Nguyên

 

 

 

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Học viện Chính sách và Phát triển - Khu đô thị Nam An Khánh – Xã An Thượng – Huyện Hoài Đức – Thành phố Hà Nội.

Tel: (84-24)3747 3186; Fax: (84-24)3747 5217

Email: tuyensinh@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn