Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

Thông Báo: V/v Tạm dừng thu hồ sơ xét tuyển đại học theo hình thức trực tiếp
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 71/TB-HVCSPT
Hà Nội, ngày   2   tháng  5  năm 2021
 
THÔNG BÁO
V/v Tạm dừng thu hồ sơ xét tuyển đại học theo hình thức trực tiếp
 
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, để đảm bảo sức khoẻ cho toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên và thí sinh đến nộp hồ sơ xét tuyển, Học viện Chính sách và Phát triển thông báo tạm dừng thu hồ sơ xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2021 theo hình thức trực tiếp từ ngày 4/5/2021 cho đến khi có thông báo mới. Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển đại học vào Học viện theo các bước như sau:
- Bước 1: Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: tuyensinh.apd.edu.vn
- Bước 2: Chuyển hồ sơ đăng ký xét tuyển qua bưu điện về địa chỉ: Học viện Chính sách và Phát triển, Khu đô thị Nam An Khánh, Xã An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.
Thí sinh xem thông tin chi tiết tuyển sinh đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2021 của Học viện Chính sách và Phát triển tại Thông báo số 51/TB-HVCSPT đăng tải trên cổng thông tin điện tử: http://apd.edu.vn/.
Để được tư vấn đầy đủ về thông tin tuyển sinh năm 2021, thí sinh liên hệ tư vấn trực tuyến (online):
Hotline: 024 37957368 /024 37473186                  
Website: http//www.apd.edu.vn
Zalo: 0983878608
Facebook: http//www.facebook.com/hocvienchinhsachphattrien/
                 hoặc http//www.facebook.com/tvtsapd/
 
Học viện Chính sách và Phát triển Trân trọng thông báo./.
 
Nơi nhận:
- Thành viên HĐTS;
- Website Học viện;
- Lưu: TC-HC, P.QLĐT.
 
GIÁM ĐỐC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
 
 
(Đã ký)
 
 
PGS, TS. Trần Trọng Nguyên
 

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Học viện Chính sách và Phát triển - Khu đô thị Nam An Khánh – Xã An Thượng – Huyện Hoài Đức – Thành phố Hà Nội.

Tel: (84-24)3747 3186; Fax: (84-24)3747 5217

Email: tuyensinh@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn