Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

Thông báo: V/v điểm chuẩn xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Tra cứu kết quả tuyển sinh đại học năm 2020 TẠI ĐÂY

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                   Số 182 /TB-HVCSPT
Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2020
 
THÔNG BÁO
V/v điểm chuẩn xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020
 
Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Biên bản họp ngày 04 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng tuyển sinh năm 2020;
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 như sau:
 
1. Điểm chuẩn trúng tuyển theo ngành
 
STT
Tên Ngành
Mã ngành
Điểm chuẩn
1
Kinh tế
7310101
20,00
2
Kinh tế phát triển
7310105
19,00
3
Kinh tế quốc tế
7310106
22,75
4
Quản lý Nhà nước
7310205
18,25
5
Quản trị kinh doanh
7340101
22,50
6
Tài chính – Ngân hàng
7340201
22,25
7
Kế toán
7340301
20,25
8
Luật Kinh tế
7380107
21,00
 
Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển tại địa chỉ: http://kqmb.hust.edu.vn/
 
2. Thời gian xác nhận nhập học và nhập học
- Thời gian: Từ 8h30 – 16h30 Thứ Năm, ngày 8/10/2020.
- Địa điểm: Học viện Chính sách và Phát triển, Khu đô thị Nam An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.
 
Lưu ý: Thí sinh mang theo bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 để xác nhận nhập học; chuẩn bị các giấy tờ cần thiết theo Hướng dẫn làm thủ tục nhập học tại địa chỉ: http://apd.edu.vn.
- Tuyển sinh chương trình Chuẩn quốc tế: Những thí sinh đã đạt điểm chuẩn xét tuyển vào Học viện được đăng ký xét tuyển chương trình Chuẩn quốc tế theo quy định của Học viện. Thí sinh xem thông tin chi tiết trên website: http://apd.edu.vn/vien-dao-tao-quoc-te.
 
            Học viện Chính sách và Phát triển Trân trọng thông báo!
 
Nơi nhận:
- Thành viên HĐTS;
- Website Học viện;
- Lưu: TC-HC, QLĐT.
TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
PGS,TS. Trần Trọng Nguyên

 

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Học viện Chính sách và Phát triển - Khu đô thị Nam An Khánh – Xã An Thượng – Huyện Hoài Đức – Thành phố Hà Nội.

Tel: (84-24)3747 3186; Fax: (84-24)3747 5217

Email: tuyensinh@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn