Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

Thông báo: V/v tổ chức xác nhận nhập học và nhập học đại học hệ chính quy khóa 11 năm 2020 (theo kết quả học tập THPT)

 Xem toàn màn hình tại đây

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 159/TB-HVCSPT
Hà Nội, ngày 26  tháng 08  năm 2020
 
THÔNG BÁO
V/v tổ chức xác nhận nhập học và nhập học đại học
hệ chính quy khóa 11 năm 2020 (theo kết quả học tập THPT)
 
I. Thời gian: Thứ sáu, ngày 04 tháng 9 năm 2020
- Buổi sáng: Từ 8h00 – 11h30 đối với thí sinh xác nhận và nhập học ngành Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Kinh tế phát triển, Luật Kinh tế.
- Buổi chiều: Từ 13h00 – 17h00 đối với thí sinh xác nhận và nhập học ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Quản lý nhà nước.
II. Địa điểm: Học viện Chính sách và Phát triển, Khu đô thị Nam An Khánh, Xã An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.
III. Thủ tục xác nhận nhập học:
- Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển và lấy mã hồ sơ nhập học tại địa chỉ: http://ketquaxettuyen.apd.edu.vn/
- Thí sinh đạt kết quả xét tuyển đợt 1 và đợt 2 theo thông báo của Học viện mang theo Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (bản gốc) đến làm thủ tục xác nhận nhập học.
IV. Thí sinh đến làm thủ tục nhập học cần mang theo:
1. Bản gốc Giấy chứng nhận Tốt nghiệp THPT năm 2020. Nếu thí sinh tốt nghiệp THPT trước năm 2020 thì nộp bản sao công chứng Bằng Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
2. Học bạ THPT (Bản chính);
3. Bản sao công chứng giấy khai sinh;
4. Các giấy tờ pháp lý để xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) như: Thẻ thương binh của Bố/mẹ, Sổ thương binh của Bố/mẹ.… (nộp bản sao có công chứng);
5. Giấy báo nhập học của Học viện Chính sách và Phát triển (thí sinh nhận tại bàn xác nhận nhập học).
6. Giấy chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn (nếu là Đảng viên, Đoàn viên) về Đảng bộ hoặc Đoàn Thanh niên Học viện Chính sách và Phát triển;
7. Giấy chuyển nghĩa vụ quân sự đối với sinh viên là nam giới về Ban chỉ huy Quân sự huyện Hoài Đức – TP. Hà Nội (có thể bổ sung sau);
8. Bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân (02 bản).
9. Bản sao công chứng sổ hộ khẩu.
10. Học phí và các khoản phải nộp:
- Học phí học kỳ I năm học 2020 – 2021: 270.000 đồng/1 tín chỉ x 17 tín chỉ = 4.590.000 đồng (hệ đào tạo chuẩn).
- Lệ phí thi xếp trình độ đầu vào tiếng Anh: 350.000 đồng/SV (Thi quốc tế TOEIC do IIG đơn vị độc quyền duy nhất tại Việt Nam được chỉ định do Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ - ETS tổ chức tại Học viện);
- Lệ phí làm thủ tục nhập học:
+ Lệ phí khám sức khỏe:                 300.000 đồng/SV;
+ Lệ phí làm thẻ sinh viên:             50.000 đồng/SV;
+ Bảo hiểm y tế bắt buộc:               704.025 đồng/SV/15 tháng;
+ Bảo hiểm tự nguyện:                   400.000 đồng/SV/4 năm học;
+ Đoàn phí:                                     96.000 đồng/SV/4 năm học;
+ Phí khác:                                      500.000 đồng/SV/4 năm học (bao gồm các khoản: Hồ sơ sinh viên, Sổ ngoại trú, Giấy chứng nhận tuần sinh hoạt công dân đầu khóa; phiếu khảo sát tuần SHCD đầu khóa; Giấy chứng nhận ngày CTXH, sổ tay sinh viên, sổ nội ngoại trú sinh viên và tài liệu học tập tuần lễ công dân đầu năm học, chuyên đề thực tế).
Tổng số tiền phải nộp:
- Thí sinh có tham gia bảo hiểm tự nguyện: 6.990.025 đ.
- Thí sinh không tham gia bảo hiểm tự nguyện: 6.590.025 đ.
V. Phương thức nộp:
Sinh viên lựa chọn một trong hai hình thực nộp tiền là chuyển khoản qua ngân hàng hoặc nộp trực tiếp tại quầy thu:
1. Chuyển khoản (ưu tiên phương thức này):
Thông tin chuyển khoản:
+ Chủ tài khoản: Học viện Chính sách và Phát triển.
+ Số tài khoản: 22010000754267 tại ngân hàng BIDV, chi nhánh: Thăng Long.
+ Số tiền: 6.990.025 đồng (hoặc 6.590.025 đồng nếu sinh viên không tham gia bảo hiểm tự nguyện).
+ Nội dung: mã hồ sơ _ NH12_Họ tên
(Ví dụ: thí sinh CAO PHẠM TÚ ANH trúng tuyển ngành Luật kinh tế, có mã hồ sơ là LU1001, nội dung ghi: LU1001_NH12_CAO PHAM TU ANH).
* Lưu ý: Sinh viên giữ lại giấy chuyển khoản hoặc thông tin chuyển khoản để đối chiếu khi nhập học:
2. Nộp trực tiếp tại quầy
Sinh viên nộp các khoản phí và lệ phí khi đến khi nhập học.
VI. Đăng ký ký túc xá
Thí sinh đăng ký ký túc xá tại địa chỉ http://apd.edu.vn/thong-bao3 (kết quả sẽ được thông báo vào ngày 01/09/2020).
Học viện Chính sách và Phát triển trân trọng thông báo!
 
Nơi nhận:
- BGĐ: để b/cáo;
- Các đơn vị trong Học viện;
- Website Học viện;
- Lưu: TC-HC; P.QLĐT.
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)
 
 
TS. Giang Thanh Tùng
 
 Lưu ý: Tân sinh viên và người nhà đến làm thủ tục nhập học cần đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch Covid 19 theo hướng dẫn của Học viện.

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Học viện Chính sách và Phát triển - Khu đô thị Nam An Khánh – Xã An Thượng – Huyện Hoài Đức – Thành phố Hà Nội.

Tel: (84-24)3747 3186; Fax: (84-24)3747 5217

Email: tuyensinh@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn