Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

Thông báo: v/v Thông tin tuyển sinh đai học hệ chính quy năm 2020
BỘ KẾ HOẠCH VÀN ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
 CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 90a/TB-HVCSPT
 Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2020
 
THÔNG BÁO
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020
(thay thế cho Thông báo số 75 /TB-HVCSPT ngày 16 tháng 04 năm 2020)
           
Học viện Chính sách và Phát triển (APD) được thành lập theo Quyết định số 10/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ, là trường Đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Với chủ trương nâng cao chất lượng đào tạo, năm 2020 Học viện Chính sách và Phát triển tuyển sinh chương trình đại học chính quy hệ chuẩn và chương trình đào tạo chuẩn quốc tế với 08 mã ngành và 21 chuyên ngành đào tạo với mục tiêu trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết để sinh viên ra trường tự tin, vững vàng phát triển sự nghiệp.
 
THÔNG TIN NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2020
 
Ngành/ Chuyên ngành
Mã ngành
Chỉ tiêu
Môn/bài thi xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPTnăm 2020
Điểm trúng tuyển
Năm 2018
Năm 2019
1. Ngành Kinh tế:
- Chuyên ngành Đầu tư
- Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công
- Chuyên ngành Đấu thầu và quản lý dự án
- Chuyên ngành Phân tích dữ liệu lớn trong Kinh tế và Kinh doanh
7310101
240
Toán, Vật lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lý, Ngữ văn
17,0 – 19,0
18,0
2. Ngành Kinh tế quốc tế:
- Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại
- Chuyên ngành Thương mại quốc tế và Logistics
7310106
120
Toán, Vật lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
17,0 – 19,0
20,0
3. Ngành Kinh tế phát triển:
- Chuyên ngành Kinh tế phát triển
- Chuyên ngành Kế hoạch phát triển
7310105
100
Toán, Vật lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Ngữ văn
17,0 – 19,0
17,2 – 20,0
4. Ngành Quản lý Nhà nước
- Chuyên ngành Quản lý công
7310205
50
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
17,0 – 19,0
17,15-18,0
5. Ngành Quản trị kinh doanh:  
- Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp
- Chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch
- Chuyên ngành Quản trị Marketing
7340101
120
Toán, Vật lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lý, Ngữ Văn
17,0 – 19,0
19,5-20,0
6. Ngành Tài chính – Ngân hàng:
- Chuyên ngành Tài chính
- Chuyên ngành Ngân hàng
- Chuyên ngành Thẩm định giá
7340201
120
Toán, Vật lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
17,0 – 19,0
19,0 – 20,0
7. Ngành Luật Kinh tế
- Chuyên ngành Luật Đầu tư - Kinh doanh
7380107
100
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
Toán, Vật lý, Hóa học
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Ngữ văn
 
17,15-18,0
8. Ngành Kế toán*
- Chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán
7340301
100
Toán, Vật lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Vật lý
Tuyển sinh năm 2020
TỔNG
 
950
 
 
 
Ghi chú: * Dự kiến tuyển sinh năm 2020. Thí sinh xem thông tin tuyển sinh chính thức tại địa chỉ: tuyensinh.apd.edu.vn
1. Vùng tuyển sinh:Tuyển sinh trong cả nước.
2. Đối tượng tuyển sinh
- Quy định chung: Theo quy định chung của Bộ GD&ĐT.
+ Đã tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp THPT năm 2020;
+ Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;
+ Không bị vi phạm pháp luật; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
- Đối tượng xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT: Những thí sinh học ở các trường THPT trên toàn quốc có hạnh kiểm 3 năm đạt loại khá trở lên.
- Đối tượng xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệpTHPT năm 2020: Tất cả thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
3. Phương thức tuyển sinh (có 3 phương thức):
3.1. Phương thức xét tuyển thẳng
- Đối tượng xét tuyển: Những thí sinh thuộc các đối tượng xét tuyển thẳng theo quy định trong Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3.2. Phương thức xét tuyển riêng:
- Xét tuyển thẳng:
+ Đối tượng 1: Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh/Thành phố một trong các môn thuộc tổ hợp xét tuyển của Học viện.
+ Đối tượng 2: Thí sinh học tại các trường chuyên, có điểm trung bình chung học tập lớp 12 từ 7,0 trở lên.
+ Đối tượng 3: Thí sinh học tại các trường THPT có điểm trung bình chung học tập lớp 12 từ 7,0 điểm trở lên và có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày xét tuyển) đạt IELTS 4.5 trở lên hoặc tương đương (TOEIC 450, TOEFL: 450 ITP; 133 CBT; 45 iBT; ....).
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 15/05/2020 – 30/07/2020.
- Thời gian công bố kết quả xét tuyển thẳng: Tháng 8/2020.
- Xét tuyển dựa trên điểm trung bình chung học tập 03 học kỳ:
+ Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh có điểm trung bình cộng (TBC) của điểm trung bình chung học tập 03 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và HK1 lớp 12) từ 7,0 trở lên (riêng ngành QLNN từ 6,5 trở lên).
            Điểm xét tuyến = (TBCHK1 lớp 11 + TBCHK2 lớp 11 + TBCHK1 lớp 12 + điểm ưu tiên nếu có)/3
+ Thời gian nhận hồ sơ: Từ 15/05/2020 – 30/06/2020
+ Thời gian công bố kết quả xét tuyển: Tháng 7/2020
- Xét tuyển dựa trên tổng điểm trung bình chung học tập lớp 12 của các môn nằm trong tổ hợp xét tuyển của Học viện:
+ Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh có tổng điểm trung bình chung học tập lớp 12 của Môn Toán và 2 môn bất kỳ (trong số các môn: Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lý, Hóa, Sử, Địa) từ 21,0 điểm, riêng ngành QLNN từ 19,5 điểm.
+ Thời gian nhận hồ sơ: Từ 01/07/2020 – 30/07/2020.
+ Thời gian công bố kết quả xét tuyển: Tháng 08/2020.
- Xét tuyển kết hợp giữa điểm trung bình chung học tập lớp 12 và điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020:
+ Thí sinh có điểm trung bình chung học tập lớp 12 từ 7,0 điểm trở lên và có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của môn Toán và 02 môn/bài thi bất kỳ đạt từ 17,0 trở lên (gồm cả điểm ưu tiên);
+ Thời gian nhận hồ sơ: 08/10/2020 – 15/10/2020.
+ Thời gian công bố kết quả xét tuyển: Cuối tháng 10/2020.
3.3 Phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020:
- Thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 theo Quy chế tuyển sinh: Dự kiến từ 24/9 đến 17 giờ 00 ngày 26/9.
- Các trường công bố kết quả trúng tuyển đợt 1: Dự kiến trước 17 giờ 00 ngày 27/9.
- Thí sinh xác nhận nhập học đợt 1: Dự kiến trước 17 giờ 00 ngày 3/10 (tính theo dấu bưu điện).
4. Chỉ tiêu tuyển sinh:
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện: 950, trong đó tuyển sinh theo phương thức xét tuyển thẳng và phương thức xét tuyển riêng dự kiến 70% tổng chỉ tiêu, còn lại 30% chỉ tiêu xét tuyển theo phương thức dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
Trường hợp tuyển sinh theo một phương thức chưa đủ chỉ tiêu thì số chỉ tiêu còn lại được chuyển sang xét tuyển theo các phương thức còn lại.
5. Học phí: Theo quy định của Nhà nước đối với trường công lập.
Năm học 2020 – 2021, dự kiến học phí chương trình đại học hệ chuẩn: 270.000 VNĐ/tín chỉ tương đương 8.000.000 VNĐ/năm học.
TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN QUỐC TẾ
(1) Các chuyên ngành và chỉ tiêu tuyển sinh
- Ngành Kinh tế quốc tế, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại chuẩn quốc tế: 60 chỉ tiêu.
- Ngành Tài chính – Ngân hàng, chuyên ngành Tài chính chuẩn quốc tế: 30 chỉ tiêu.
- Ngành Tài chính – Ngân hàng, chuyên ngành Đầu tư chuẩn quốc tế: 30 chỉ tiêu.
- Ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị kinh doanh chuẩn quốc tế: 30 chỉ tiêu.
(2) Phương thức xét tuyển (có 2 phương thức):
- Tuyển thẳng: Các thí sinh đã trúng tuyển vào Học viện đạt một trong các tiêu chí sau:
+  Có chứng chỉ IELTS Quốc tế đạt 5.0 trở lên, hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế 4 kỹ năng khác tương đương, với điểm số tương đương IELTS 5.0 trở lên.
+  Có điểm trung bình môn Tiếng Anh năm lớp 12 từ 8.0 trở lên.
+  Có điểm thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ 7.0 trở lên.
- Xét tuyển: Các thí sinh đã trúng tuyển vào Học viện theo quy định của Học viện.
(3) Học phí: Năm học 2020 – 2021, học phí dự kiến 700.000 VNĐ/tín chỉ, tương đương 26.000.000 VNĐ/năm.
* Ghi chú: Đối với các chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, phần lớn các môn cơ sở ngành, chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình và giáo trình nhập khẩu; Sinh viên có cơ hội theo học các chương trình 2+2, 3+1 và nhận bằng do các trường Đại học hàng đầu của Anh, Mỹ cấp.
CƠ HỘI VIỆC CỦA SINH VIÊN SAU TỐT NGHIỆP:
+ 80% sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp 6 tháng
+ 98% sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp 12 tháng
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:
* Địa chỉ 1: Học viện Chính sách và Phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Phòng C202, Tầng 2, Khu đô thị Nam An Khánh - Xã An Thượng – Huyện Hoài Đức – Thành phố Hà Nội.
* Địa chỉ 2: Học viện Chính sách và Phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Văn phòng tư vấn tuyển sinh, P201, Tầng 2, Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 7, phố Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
* Điện thoại: 024 37957368/024 37473186
* Email: tuyensinh@apd.edu.vn
* Website: tuyensinh.apd.edu.vn
* Facebook: http//www.facebook.com/tvtsapd/.
 
Nơi nhận:  
- Bộ GD&ĐT, Bộ KH&ĐT (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc Bộ KH&ĐT, Sở KH&ĐT;
- Các UBND, sở GDĐT của các Tỉnh, TP;
- Các đơn vị thuộc HV;
- Lưu: TC-HC, Phòng QLĐT.
 
GIÁM ĐỐC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
 
 (đã ký)
 
 
PGS.TS Đào Văn Hùng
 

 

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Học viện Chính sách và Phát triển - Khu đô thị Nam An Khánh – Xã An Thượng – Huyện Hoài Đức – Thành phố Hà Nội.

Tel: (84-24)3747 3186; Fax: (84-24)3747 5217

Email: tuyensinh@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn