Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

THÔNG BÁO: V/v xét tuyển bổ sung đại học năm 2019
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 88/TB-HVCSPT
Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2019
 
           
THÔNG BÁO
V/v xét tuyển bổ sung đại học năm 2019
 
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo điều chỉnh điểm xét tuyển và chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đại học năm 2019 như sau:
 
Mã ngành
Ngành học
Tổ hợp 03 môn xét tuyển
Điểm xét tuyển
Chỉ tiêu
7310101
Kinh tế
1/ Toán, Vật Lý, Hóa học
2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Vật Lý, Ngữ văn
>=19,0
20
7310105
Kinh tế phát triển
1/ Toán, Vật Lý, Hóa học
2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Hóa học, Ngữ văn
>=19,0
60
7310205
Quản lý nhà nước
1/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
2/ Toán, Vật lý, Ngữ Văn
3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Hóa học, Ngữ văn
>=19,0
40
 
A/ CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG
Thí sinh chọn một trong các phương thức sau để đăng ký xét tuyển và nộp đơn đăng ký (theo mẫu đính kèm) và Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia (bản chính):
(a) Nộp trực tiếp cho Hội đồng tuyển sinh của Học viện Chính sách và Phát triển theo địa chỉ:
Tầng 5, Phòng 502, Học viện Chính sách và Phát triển.
Tòa nhà Bộ Kế hoạch & Đầu tư.
Ngõ 7, Phố Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 024.37957368/ 024.37473186
(b) Nộp qua đường bưu điện theo hình thức thư bảo đảm, chuyển phát nhanh theo địa chỉ:
Học viện Chính sách và Phát triển
Tòa nhà Bộ Kế hoạch & Đầu tư
Ngõ 7, Phố Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.37957368/ 024.7473186
         
Thời gian đăng ký và nộp giấy chứng nhận kết quả: Từ 8 giờ 00 ngày 15/8/2019 đến 17 giờ 00 ngày 18/8/2019.
 
B/ THỜI GIAN NHẬP HỌC
- Học viện tổ chức nhập học từ: Thứ hai, ngày 19/8/2019.
- Trường hợp thí sinh chưa nhận được giấy báo nhập học, thí sinh cần chuẩn bị các giấy tờ cần thiết theo hướng dẫn (cập nhật trên website Học viện), thí sinh thiếu giấy tờ vẫn đến nhập học theo đúng lịch đã thông báo và sẽ bổ sung hồ sơ trước ngày 30/8/2019.
 
Học viện Chính sách và Phát triển trân trọng thông báo!
 
 
Nơi nhận:                                                                                    TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
- Thành viên HĐTS;                                                                                    CHỦ TỊCH                                      
- Website Học viện;                                      
- Lưu: TC-HC, P.QLĐT .                                                                                                       
                                                                                                                      (đã ký)                     
 
                                                                                          
                                                                                                         PGS, TS. Đào Văn Hùng

 

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Học viện Chính sách và Phát triển - Khu đô thị Nam An Khánh – Xã An Thượng – Huyện Hoài Đức – Thành phố Hà Nội.

Tel: (84-24)3747 3186; Fax: (84-24)3747 5217

Email: tuyensinh@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn