Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

Thông báo: V/v tổ chức xác nhận nhập học và nhập học trực tuyến đại học hệ chính quy khóa 12 năm 2021 đợt 1 (theo phương thức xét tuyển riêng)
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 137/TB-HVCSPT
Hà Nội, ngày 03 tháng  08 năm 2021
                                                                     
THÔNG BÁO
V/v tổ chức xác nhận nhập học và nhập học trực tuyến đại học
 hệ chính quy khóa 12 năm 2021 đợt 1 (theo phương thức xét tuyển riêng)
 
Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 và sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT ngày 01/06/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 của Học viện Chính sách và Phát triển;
Căn cứ công văn số 3190/BGDĐT-GDĐH ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác tuyển sinh năm 2021 trong tình hình dịch bệnh Covid 19;
          Do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn, Học viện Chính sách và Phát triển thông báo tổ chức xác nhận nhập học và nhập học trực tuyến đại học hệ chính quy khóa 12 năm 2021 đợt 1 theo phương thức xét tuyển riêng như sau:
A/ XÁC NHẬN NHẬP HỌC
1. Thời gian: Từ 0h00 ngày 4/8/2021 đến 24h00 ngày 12/8/2021
2. Hình thức xác nhận nhập học: trực tuyến
Bước 1: Thí sinh thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến tại địa chỉ: https://dkxt.apd.edu.vn (Hướng dẫn kèm theo)
- Bước 2: Thí sinh nộp Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (bản gốc) theo hình thức chuyển phát bưu điện từ ngày 04/8/2021 đến ngày 12/8/2021 (theo dấu bưu điện) về địa chỉ: Phòng Quản lý đào tạo, Học viện Chính sách và Phát triển, Khu đô thị Nam An Khánh, Hoài Đức, Thành phố Hà Nội. Điện thoại 0243 7473186/ 0243 7957368.
B/ TỔ CHỨC NHẬP HỌC
1. Thời gian: Từ 0h00 ngày 16/8/2021 đến 24h00 ngày 20/8/2021
2. Hình thức nhập học: trực tuyến
a. Bước 1:Kê khai hồ sơ trực tuyến theo hướng dẫn, upload bản chụp lên hệ thống các hồ sơ sau đây:
(1) Ảnh chụp giấy chứng nhận Tốt nghiệp THPT năm 2021 hoặc bằng Tốt nghiệp THPT trước năm 2021 hoặc tương đương;
(2)Ảnh chụp Học bạ THPT (bản gốc hoặc bản sao công chứng);
(3)Ảnh chụp Giấy khai sinh;
(4)Ảnh chụp các giấy tờ pháp lý để xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
(5)Ảnh chụp chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước;
(6)Ảnh chụp thẻ BHYT năm 2021 (Nếu có).
b. Bước 2:Nộp Học phí và các khoản phải nộp:
- Học phí học kỳ I năm học 2021 – 2022:
+ Hệ đào tạo chuẩn: 270.000 đồng/1 tín chỉ x 17 tín chỉ = 4.590.000 đồng.
+ Hệ đào tạo chất lượng cao: Nộp bổ sung theo quy định của Học viện sau khi có kết quả trúng tuyển vào chương trình CLC.
- Các khoản phải nộp khác:
+ Phí khám sức khỏe:              300.000 đồng/SV;
+ Bảo hiểm y tế bắt buộc:       704.025 đồng/SV/15 tháng;
+ Bảo hiểm tự nguyện:            400.000 đồng/SV/4 năm học;
+ Đoàn phí:                             96.000 đồng/SV/4 năm học;
+ Lệ phí làm thẻ sinh viên:     50.000 đồng/SV;
+ Phí khác (Tài liệu học tập, đi thực tế tuần sinh hoạt CD-SV, giấy chứng nhận, phiếu khảo sát, Hồ sơ sinh viên, Sổ Ngoại trú - Nội trú, Sổ tay sinh viên toàn khóa học...):  450.000 đồng/SV/4 năm học
- Hình thức nộp: chuyển khoản bằng 1 trong 2 cách sau:
+ Cách 1: Chuyển khoản theo tài khoản ngân hàng
Chủ tài khoản: Học viện Chính sách và Phát triển
Số tài khoản: 22010007286868, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Thăng Long.
Cú pháp: họ và tên - CCCD/CMT - Mã hồ sơ (Ví dụ: Thí sinh Nguyễn Văn A có số CMND hoặc Căn cước công dân là 123456 và Mã hồ sơ đăng ký xét tuyển là D01120005 thì sẽ nhập mã thông tin chuyển khoản: Nguyen Van A – 0123456 - D01120005)
+ Cách 2: Chuyển khoản bằng mã định danh theo hướng dẫn kèm theo (Hướng dẫn kèm theo)
+ Nếu phụ huynh/thí sinh có tài khoản BIDV thì thí sinh/phụ huynh có thể thanh toán qua BIDV ứng với mã thanh toán của thí sinh.
+ Nếu phụ huynh/thí sinh có tài khoản ngân hàng khác, thì số tài khoản là số tài khoản định danh của thí sinh.
3.     Nộp hồ sơ bản cứng: Thí sinh hoàn thiện nộp hồ sơ nhập học bản cứng theo thông báo chi tiết sau của Học viện (Dự kiến tháng 11/2021) tại địa chỉ https://apd.edu.vn
C/ THÔNG TIN TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO
           Ngoài chương trình chuẩn, Học viện còn đào tạo chương trình Chất lượng cao với 02 chuyên ngành với quy mô tuyển sinh 150 thí sinh. Những thí sinh trúng tuyển vào Học viện được đăng ký xét tuyển chương trình Chuẩn quốc tế theo quy định của Học viện. Thí sinh xem thông tin chi tiết tại địa chỉ: http://apd.edu.vn/tuyen-sinh1/-/asset_publisher/vmbXyXUj578a/content/id/907822
D/ THÔNG TIN HỖ TRỢ
Hotline: 02437473186/ 0988856656/ 0983878608/ 0988922306
Facebook: http//www.facebook.com/hocvienchinhsachphattrien/
                 hoặc http//www.facebook.com/tvtsapd/
 
Học viện Chính sách và Phát triển trân trọng thông báo./.
 
Nơi nhận:  
- HĐTS (để b/c);
- Bộ phận quản lý Website (đăng T/b);
- Lưu: TC-HC, Phòng QLĐT.        
 GIÁM ĐỐC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
 
 
                           
(đã ký) 
 
 
 
PGS, TS. Trần Trọng Nguyên
 
 
 

 

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Học viện Chính sách và Phát triển - Khu đô thị Nam An Khánh – Xã An Thượng – Huyện Hoài Đức – Thành phố Hà Nội.

Tel: (84-24)3747 3186; Fax: (84-24)3747 5217

Email: tuyensinh@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn