Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 (22.03.2021)
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2021
(thay thế Đề án tuyển sinh năm 2021 ban hành ngày 26/01/2021)
 
1. Thông tin chung
1.1. Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ và địa chỉ trang thông tin điện tử của trường
- Tên trường: Học viện Chính sách và Phát triển (Tên Tiếng Anh:Academy of Policy and Development) được thành lập theo Quyết định số 10/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính Phủ, là trường Đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục đại học quốc dân.
- Sứ mệnh: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao bậc đại học, thạc sĩ, tiến sĩ về chính sách công, kinh tế và quản lý, có tư duy năng động, sáng tạo, đủ năng lực làm việc trong nước và quốc tế; nghiên cứu, bồi dưỡng, tư vấn và phản biện chính sách.
- Địa chỉ: Học viện Chính sách và Phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Khu đô thị Nam An Khánh - Xã An Thượng – Huyện Hoài Đức – Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 37957368/024 37473186
- Email: tuyensinh@apd.edu.vn
- Website: tuyensinh.apd.edu.vn
- Facebook:
+ http//www.facebook.com/tvtsapd/.
+ http//www.facebook.com/hocvienchinhsachphattrien/.
- Zalo: 0983878608
 
1.2. Quy mô đào tạo
Khối ngành/ Nhóm ngành*
Quy mô hiện tại
 
 
NCS
 
Học viên CH
ĐH
CĐSP
TCSP
GD
chính
quy
GD
TX
GD chính quy
GD
TX
GD chính quy
GD
TX
Khối ngành III
 
18
1630
 
 
 
 
 
Khối ngành VII
 
97
2209
 
 
 
 
 
Tổng
 
115
3839
 
 
 
 
 
 
1.3. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất
1.3.1. Phương thức tuyển sinh của năm 2019 và năm 2020
+ Năm 2019: Học viện xét tuyển theo 2 phương thức: Xét tuyển kết hợp và Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia với 06 tổ hợp xét tuyển như sau: A00, A01, C01, C02, D01, D07.
+ Năm 2020: Học viện xét tuyển theo 3 phương thức: (1) Xét tuyển thẳng; (2) Phương thức xét tuyển riêng; (3) Xét tuyển theo kết quả thi THPT với 08 tổ hợp xét tuyển như sau: A00, A01, C00, C01, C02, D01, D07, D09
1.3.2. Điểm trúng tuyển của năm 2019 và năm 2020
Nhóm ngành/ Ngành/ tổ hợp xét tuyểt
Năm tuyển sinh 2019
Năm tuyển sinh 2020
Chỉ tiêu
Số trúng tuyển
Điểm trúng tuyển
Chỉ tiêu
Số trúng tuyển
Điểm trúng tuyển
Nhóm ngành III
320
493
 
420
610
 
1/ Ngành Tài chính – Ngân hàng
120
211
19,0 - 20,0
120
153
22.25
Toán, Vật lý, Hóa học
 
 
 
 
 
 
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 
 
 
 
 
 
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
 
 
 
 
 
 
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
 
 
 
 
 
 
2/ Ngành Quản trị kinh doanh
100
211
19,5 - 20,0
100
183
22.50
Toán, Vật lý, Hóa học
 
 
 
 
 
 
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 
 
 
 
 
 
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
 
 
 
 
 
 
Toán, Vật lý, Ngữ Văn
 
 
 
 
 
 
3/ Ngành Luật Kinh tế
100
71
17,15 - 18,0
100
128
21.00
Toán, Vật lý, Hóa học
 
 
 
 
 
 
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 
 
 
 
 
 
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
 
 
 
 
 
 
Toán, Lịch sử, tiếng Anh
 
 
 
 
 
 
4/ Ngành Kế toán
 
 
 
100
146
20.25
Toán, Vật lý, Hóa học
 
 
 
 
 
 
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 
 
 
 
 
 
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
 
 
 
 
 
 
Toán, Ngữ Văn, Vật lý
 
 
 
 
 
 
Nhóm ngành VII
530
478
 
530
674
 
5/ Ngành Kinh tế phát triển
100
58
17,2 – 20,0
100
115
19.00
Toán, Vật lý, Hóa học
 
 
 
 
 
 
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 
 
 
 
 
 
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
 
 
 
 
 
 
Toán, Hóa học, Ngữ văn
 
 
 
 
 
 
6/ Ngành Quản lý Nhà nước
50
10
17,15 - 18,0
50
22
18.25
Toán, Vật lý, Hóa học
 
 
 
 
 
 
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 
 
 
 
 
 
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
 
 
 
 
 
 
Toán, Hóa học, Ngữ Văn
 
 
 
 
 
 
7/ Ngành Kinh tế
240
210
18,0
240
339
20.00
Toán, Vật lý, Hóa học
 
 
 
 
 
 
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 
 
 
 
 
 
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
 
 
 
 
 
 
Toán, Vật lý, Ngữ Văn
 
 
 
 
 
 
8/ Ngành Kinh tế quốc tế
140
200
20,0
140
198
22.75
Toán, Vật lý, Hóa học
 
 
 
 
 
 
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 
 
 
 
 
 
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
 
 
 
 
 
 
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
 
 
 
 
 
 
Tổng
850
971
 
950
 
 
 
2. Các thông tin tuyển sinh của năm 2021
2.1. Đối tượng tuyển sinh:
2.1.1. Quy định chung: Theo quy định chung của GD&ĐT.
+ Đã tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp THPT năm 2021 hoặc tương đương;
+ Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;
+ Không bị vi phạm pháp luật; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
2.1.2. Đối tượng thuộc diện xét tuyển thẳng và ưu tiên cộng điểm: Theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
2.1.3. Đối tượng xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT: Những thí sinh học ở các trường THPT trên toàn quốc có hạnh kiểm 3 năm đạt loại Khá.
2.1.4. Đối tượng xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Tất cả thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển theo mã ngành:
2.3.1. Phương thức xét tuyển thẳng
Theo quy định trong Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.3.2. Phương thức xét tuyển riêng:
- Xét tuyển thẳng:
+ Đối tượng 1: Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh/Thành phố một trong các môn thuộc tổ hợp xét tuyển của Học viện
+ Đối tượng 2: Thí sinh học tại các trường chuyên, có điểm trung bình chung học tập lớp 12 từ 7,0 trở lên.
+ Đối tượng 3: Thí sinh học tại các trường THPT có điểm trung bình chung học tập lớp 12 từ 7,0 điểm trở lên và có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày xét tuyển) đạt IELTS 4.5 trở lên hoặc tương đương (TOEIC 450, TOEFL: 450 ITP; 133 CBT; 45 iBT; ...)
+ Thời gian nhận hồ sơ: Từ 01/04/2021 – 31/07/2021
+ Thời gian công bố kết quả xét tuyển: Tháng 08/2021
- Xét tuyển dựa trên điểm trung bình chung học tập 03 học kỳ:
+ Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh có điểm trung bình cộng (TBC) của điểm trung bình chung học tập 03 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và HK1 lớp 12) từ 7,0 trở lên (riêng ngành QLNN từ 6,5 trở lên).
Điểm xét tuyến = (TBCHK1 lớp 11 + TBCHK2 lớp 11 + TBCHK1 lớp 12 + điểm ưu tiên nếu có)/3.
+ Thời gian nhận hồ sơ: Từ 01/03/2021 – 31/05/2021
+ Thời gian công bố kết quả xét tuyển: Tháng 06/2021
- Xét tuyển dựa trên tổng điểm trung bình chung học tập lớp 12 của các môn nằm trong tổ hợp xét tuyển của Học viện:
+ Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh có điểm trung bình cộng 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (Điểm học tập lớp 12) từ 7,0 trở lên, riêng ngành QLNN từ 6,5 điểm.
+ Thời gian nhận hồ sơ: Từ 10/06/2021 – 30/06/2021.
+ Thời gian công bố kết quả xét tuyển: Tháng 07/2021.
- Xét tuyển kết hợp giữa điểm trung bình chung học tập lớp 12 và điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (Học viện sẽ thông báo xét tuyển nếu còn chỉ tiêu):
+ Thí sinh có điểm trung bình chung học tập lớp 12 từ 7,0 điểm trở lên và có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của môn Toán hoặc Ngữ văn hoặc Tiếng Anh từ 7,0 trở lên;
+ Thời gian nhận hồ sơ: 10/07/2021 – 31/07/2021.
+ Thời gian công bố kết quả xét tuyển: tháng 08/2021.
2.3.3. Phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021:
- Theo Quy định của Bộ Giáo dục.
2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện: 1200, trong đó tuyển sinh theo phương thức xét tuyển thẳng và phương thức xét tuyển riêng dự kiến 50% tổng chỉ tiêu, còn lại 50% chỉ tiêu xét tuyển theo phương thức dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
Trường hợp tuyển sinh theo một phương thức chưa đủ chỉ tiêu thì số chỉ tiêu còn lại được chuyển sang xét tuyển theo các phương thức còn lại.
2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
- Phương thức xét tuyển riêng:
+ Đợt 1 (xét tuyển dựa trên điểm trung bình chung học tập 03 học kỳ): Thí sinh có điểm trung bình cộng (TBC) của điểm trung bình chung học tập 03 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và HK1 lớp 12) từ 7,0 trở lên (riêng ngành QLNN từ 6,5 trở lên).
+ Đợt 2 (xét tuyển dựa trên tổng điểm trung bình chung học tập lớp 12 của các môn nằm trong tổ hợp xét tuyển của Học viện): Thí sinh có điểm trung bình cộng 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (Điểm học tập lớp 12) từ 7,0 điểm. Riêng ngành QLNN từ 6,5 điểm trở lên.
+ Đợt 3 (xét tuyển kết hợp giữa điểm trung bình chung học tập lớp 12 và điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021): Thí sinh có điểm trung bình chung học tập lớp 12 từ 7,0 điểm trở lên và có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của môn Toán hoặc Ngữ văn hoặc Tiếng Anh từ 7,0 trở lên.
 - Phương thức Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021:
Học viện sẽ có thông báo cụ thể sau khi có kết qua thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
- Nguyên tắc xét tuyển:
+ Xét tuyển theo ngành, chỉ tiêu của mỗi ngành và điểm xét tuyển của thí sinh;
+ Xét tuyển theo thứ tự nguyện vọng ưu tiên (NV1 ưu tiên cao nhất, sau đó đến các nguyện vọng tiếp theo);
+ Điểm xét tuyển lấy từ cao xuống thấp, không phân biệt thứ tự nguyện vọng giữa các thí sinh với mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng duy nhất, nếu đã trúng tuyển một nguyện vọng sẽ không xét tiếp các nguyện vọng còn lại.
2.6. Các thông tin cần thiết khác:
- Mã Trường: HCP
- Ngành, tên ngành, mã ngành, chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển:
Ngành/ Chuyên ngành
Mã ngành
Chỉ tiêu
Môn/bài thi xét tuyển dựa                 trên kết quả thi tốt nghiệp THPTnăm 2021
Điểm trúng tuyển
Năm 2019
Năm 2020
1. Ngành Kinh tế:
- Chuyên ngành Đầu tư
- Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công
- Chuyên ngành Đấu thầu và quản lý dự án
7310101
230
1/ Toán, Vật lý, Hóa học
2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Vật lý, Ngữ văn
18,0
20.00
2. Ngành Kinh tế quốc tế:
- Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại
- Chuyên ngành Thương mại quốc tế và Logistics
7310106
200
1/ Toán, Vật lý, Hóa học
2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Hóa học, Tiếng Anh
20,0
22.75
3. Ngành Kinh tế phát triển:
- Chuyên ngành Kinh tế phát triển
- Chuyên ngành Kế hoạch phát triển
7310105
100
1/ Toán, Vật lý, Hóa học
2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Hóa học, Ngữ văn
17,2 – 20,0
19.00
4. Ngành Quản trị kinh doanh:  
- Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp
- Chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch
- Chuyên ngành Quản trị Marketing
7340101
200
1/ Toán, Vật lý, Hóa học
2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
4/  Toán, Vật lý, Ngữ Văn
19,5-20,0
22.50
5. Ngành Tài chính – Ngân hàng:
- Chuyên ngành Tài chính
- Chuyên ngành Ngân hàng
- Chuyên ngành Thẩm định giá
7340201
 
120
1/  Toán, Vật lý, Hóa học
2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Hóa học, Tiếng Anh
19,0 – 20,0
22.25
6. Ngành Quản lý Nhà nước
- Chuyên ngành Quản lý công
7310205
50
1/ Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
17,15-18,0
18.25
7. Ngành Luật Kinh tế
- Chuyên ngành Luật Đầu tư - Kinh doanh
7380107
100
1/ Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
4/ Toán,  Lịch sử, Tiếng Anh
17,15-18,0
21.00
8. Ngành Kế toán
- Chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán
7340301
100
1/ Toán, Vật lý, Hóa học
2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Ngữ văn, Vật lý
 
20.25
9. Ngành Kinh tế số *
- Chuyên ngành Kinh tế và Kinh doanh số
- Chuyên ngành Phân tích dữ liệu lớn trong Kinh tế và Kinh doanh
7310112
100
1/ Toán, Vật lý, Hóa học
2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
4/  Toán, Ngữ Văn, Vật lý
Tuyển sinh từ năm 2021
TỔNG
1200
 
 
Ghi chú: (*) Tuyển sinh theo Quyết định số 978/QĐ-BGDĐT ngày 16/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.7. Tổ chức tuyển sinh:
- Thời gian: theo lịch trình chung của Bộ GD&ĐT;
- Hình thức nhận đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển riêng: Nhận hồ sơ theo thông báo của Học viện.
- Hình thức nhận đăng ký xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2021: Theo lịch chung của Bộ GD&ĐT.
2.8. Chính sách ưu tiên:
2.8.1. Xét tuyển thẳng: Theo quy định của Bộ GD&ĐT
2.8.2. Ưu tiên xét tuyển
Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành, thí sinh không sử dụng quyền tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển bằng cách cộng điểm thưởng vào tổng điểm xét tuyển của thí sinh căn cứ theo giải thí sinh đạt được. Mức ưu tiên cụ thể:
+ Giải nhất:                được cộng 3,0 (ba) điểm
+ Giải nhì:                  được cộng 2,0 (hai) điểm
+ Giải ba:                   được cộng 1,0 (một) điểm
+ Giải khuyến khích: được cộng 0,5 (không phẩy năm) điểm.
2.9. Lệ phí xét tuyển:
- Lệ phí xét tuyển riêng: 20.000đ/thí sinh/nguyện vọng
- Lệ phí xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):
Học viện thu Học phí theo hình thức tín chỉ, thu theo quy định hiện hành của nhà nước đối với trường đại học công lập. Năm học 2021 – 2022, dự kiến học phí chương trình đại học hệ chuẩn: 300.000 VNĐ/tín chỉ tương đương 9.500.000 VNĐ/năm học, 38.000.000 đồng/khoá học.
2.11. Thông tin trực hỗ trợ để giải đáp thắc mắc trong quá trình đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2021
- Địa chỉ website của Học viện: https://www.apd.edu.vn
- Hỗ trợ tư vấn tuyển sinh: 
- http//www.facebook.com/hocvienchinhsachphattrien
- Zalo: 0983878608
- Hỗ trợ trực tiếp:
TT
Họ và tên
Chức danh, chức vụ
Điện thoại
Email
1
Nguyễn Thế Hùng
Trưởng phòng QLĐT
0772555669
hungnt888@gmail.com
2
Nguyễn Thị Đông
Phó trưởng phòng QLĐT
0988922306
dongvk@gmail.com
3
Bùi Đình Phúc
Chuyên viên phòng QLĐT
0978753737
phucbd@apd.edu.vn
4
Nguyễn Thị Phương Quỳnh
Chuyên viên phòng QLĐT
0984942855
phuongquynhtb.228@gmail.com
5
Lê Thị Cẩm Thơ
Chuyên viên phòng QLĐT
0976266589
camtho0809@gmail.com
6
Bùi Thanh Bình
Chuyên viên phòng QLĐT
0914898859
buibinhxhh@gmail.com
 
2.12. Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành):
- Xếp lớp tiếng Anh đầu vào
Khi nhập học, Học viện tổ chức kiểm tra  xếp trình độ đầu vào tiếng Anh (Thiquốc tế TOEIC do IIG đơn vị độc quyền duy nhất tại Việt Nam được chỉ định do Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ-ETS tổ chức tại Học viện);
- Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học:
+ Sinh viên tốt nghiệp cần đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ Tiếng Anh TOIEC 450 quốc tế và tương đương đối với hệ đại trà và 5.5 IELTS và tương đương đối với chương trình CLC, chương trình chuẩn quốc tế;
+ Sinh viên tốt nghiệp cần đạt chuẩn đầu ra tin học theo chuẩn quốc tế như chuẩn IC3 hoặc MOS…
TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN QUỐC TẾ
(1) Các chuyên ngành và chỉ tiêu tuyển sinh
- Ngành Kinh tế quốc tế, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại chuẩn quốc tế: 60 chỉ tiêu;
- Ngành Tài chính - Ngân hàng, Chuyên ngành Tài chính chuẩn quốc tế: 30 chỉ tiêu.
- Ngành Tài chính – Ngân hàng, Chuyên ngành Đầu tư chuẩn quốc tế: 30 chỉ tiêu;
- Ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị kinh doanh chuẩn quốc tế: 30 chỉ tiêu.
(2) Phương thức xét tuyển (có 2 phương thức):
- Tuyển thẳng: Các thí sinh đã trúng tuyển vào Học viện có Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày xét tuyển) đạt IELTS 5.0 trở lên (hoặc tương đương) hoặc đạt điểm thi THPT năm 2021 môn Tiếng Anh theo quy định của Học viện.
- Xét tuyển: Các thí sinh đã trúng tuyển vào Học viện theo quy định của Học viện.
(3) Học phí: Năm học 2021 – 2022, học phí dự kiến 730.000 VNĐ/tín chỉ, tương đương 27.000.000 VNĐ/năm, 108.000.000 đồng/khoá học.
Ghi chú: Các chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, phần lớn các môn cơ sở ngành và chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình và giáo trình nhập khẩu các trường đại học hàng đầu của Mỹ, Anh.
3. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm:Học viện sẽ thông báo sau theo quy định của Bộ GD&ĐT.
4. Thông tin về các điều kiện đảm bảo chất lượng
4.1. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu:
4.1.1. Thống kê diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá:
- Tổng diện tích đất của trường: 50.000 m2
- Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của cơ sở đào tạo tính trên một sinh viên chính quy (Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu, thư viện, trung tâm học liệu, trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập): 24.874 m2. Tính trên 01 sinh viên đại học hệ chính quy: 6,28 m2/sinh viên
- Số chỗ ở ký túc xá sinh viên (nếu có): 1080
4.1.2. Thống kê các phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các trang thiết bị
TT
Tên
Các trang thiết bị chính
1
Phòng thực hành Tiếng Anh, Tin học, phòng thuyết trình, hội thảo, phòng đa phương tiện.
Máy tính, Loa, Máy chiếu, Headphone, âm thanh, bảng thông minh, điều hòa…
 
4.1.3. Thống kê phòng học
 
TT
Loại phòng
Số lượng
1.
Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ
2
2.
Phòng học từ 100 - 200 chỗ
30
3.
Phòng học từ 50 - 100 chỗ
30
4.
Số phòng học dưới 50 chỗ
33
5.
Số phòng học đa phương tiện
0
6.
Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu
3
7.
Thư viện, trung tâm học liệu
3
 
4.1.4. Thống kê về học liệu (giáo trình, học liệu, tài liệu, sách tham khảo…sách, tạp chí, kể cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) trong thư viện:
a. Sách, giáo trình, sách tham khảo:
 
TT
Khối ngành đào tạo/Nhóm ngành
Số lượng
1.
Khối ngành III
20.840
2.
Khối ngành VII
15.120
 
b. Báo, tạp chí: 38 đầu báo, tạp chí chuyên ngành bằng tiếng Việt; Tiếng Việt
c. Khoá luận tốt nghiệp, luận văn thạc sỹ, luận án, kỷ yếu hội thảo: 2.000 khoá luận tốt nghiệp; 500 luận văn thạc sỹ; 200 luận án tiến sỹ.
d. Thư viện số: http://thuvienso.apd.edu.vn/
4.2. Danh sách giảng viên cơ hữu
 
 
4.3. Danh sách giảng viên thỉnh giảng
 
 
5. Tình hình việc làm của 02 khoá tốt nghiệp đại học năm 2019, năm 2020
 
Nhóm ngành
Chỉ tiêu
Tuyển sinh
Số SV trúng tuyển nhập học
Số SV tốt nghiệp
Tỷ lệ SV tốt nghiệp đã có việc làm sau 12 tháng
Năm
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
Khối ngành III
220
420
493
674
89
129
95.9%
98.2%
Khối ngành VII
630
530
478
610
247
329
94.7%
98.1%
 
6. Tài chính
- Tổng nguồn thu hợp pháp/năm 2020 của Học viện: 67.331 triệu đồng.
- Tổng chi phí đào tạo trung bình 01 sinh viên đại học hệ chính quy năm 2020: 16,53 triệu đồng.                                                                                                                                                                          Hà Nội, ngày  22 tháng  03  năm 2021
 
GIÁM ĐỐC
 
 
 (đã ký)
 
 
PGS, TS. Trần Trọng Nguyên

 

 

 

 

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Học viện Chính sách và Phát triển - Khu đô thị Nam An Khánh – Xã An Thượng – Huyện Hoài Đức – Thành phố Hà Nội.

Tel: (84-24)3747 3186; Fax: (84-24)3747 5217

Email: tuyensinh@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn