Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

CHUYÊN NGÀNH LUẬT ĐẦU TƯ – KINH DOANH
Học viện Chính sách và Phát triển là trường đại học đầu tiên trên cả nước đào tạo cử nhân chuyên ngành Luật Đầu tư – Kinh doanh, thuộc ngành Luật Kinh tế bắt đầu từ năm học 2019 – 2020.
Chương trình đào tạo gồm 130 tín chỉ, trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản về luật hiến pháp, hành chính, dân sự, hình sự, lao động, tài chính, kinh doanh, thương mại quốc tế, tiếng Anh pháp lý… với trọng tâm là các học phần luật là thế mạnh của ngành Kế hoạch - Đầu tư như Pháp luật đầu tư; Pháp luật doanh nghiệp; Luật đầu tư – kinh doanh quốc tế; Pháp luật đấu thầu…
Bên cạnh khối kiến thức chuyên môn, sinh viên được trang bị đầy đủ các kỹ năng như kỹ năng phân tích rủi ro pháp lý; kỹ năng đàm phán, thương lượng; kỹ năng giải quyết tình huống kinh doanh; kỹ năng soạn thảo hợp đồng…
 Dự kiến nơi làm việc sau khi tốt nghiệp
Trung bình từ 80-90% cử nhân luật kinh tế có việc làm sau 12 tháng ra trường.
Sinh viên có thể lựa chọn làm việc trong khu vực nhà nước với các chức danh tư pháp - hành chính, hoặc bộ phận pháp chế - nhân sự tại các doanh nghiệp, hoặc hành nghề luật độc lập.

Có thể làm việc ở các vị trí việc làm như: luật sư, chuyên viên pháp chế trong mọi loại hình doanh nghiệp, cán bộ ngân hàng, cán bộ tư pháp, thẩm tra viên, thanh tra, kiểm tra viên, thẩm phán, kiểm sát viên, an ninh kinh tế, cảnh sát kinh tế (sau khi học thêm nghiệp vụ ngành), trọng tài thương mại, cán bộ – công chức trong hầu hết các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan hành chính nhà nước, giáo viên pháp lý…

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Học viện Chính sách và Phát triển - Khu đô thị Nam An Khánh – Xã An Thượng – Huyện Hoài Đức – Thành phố Hà Nội.

Tel: (84-24)3747 3186; Fax: (84-24)3747 5217

Email: tuyensinh@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn