Skip to content

Học viện Chính sách và Phát triển là Trường trọng điểm quốc gia, đẳng cấp quốc tế đào tạo đa ngành, từ đại học và sau đại học, cung cấp nguồn lực chất lượng cao cho các ngành kinh tế, Tài chính và Chính sách của cả nước.

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Lô D25, 8B, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (84-4)3747 3186; Fax: (84-4)3747 5217

Email: phucbd@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn